2014-05-27
Aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego wyjazdowego treningu kompetencji społecznych, warsztatów psychologicznych oraz terapii psychospołecznej rodzinnej dla 85 osób (rodziców i dzieci)".

Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego wyjazdowego treningu kompetencji społecznych, warsztatów psychologicznych oraz terapii psychospołecznej rodzinnej dla 85 osób (rodziców i dzieci)" w ramach projektu pn. Razem łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim.


Dokumenty do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (Formularz ofertowy i inne)
Odpowiedzi na zapytania - nr 1 z dn. 28.05.2014
Odpowiedzi na zapytania - nr 2 z dn. 02.06.2014
Odpowiedzi na zapytania - nr 3 z dn. 05.06.2014
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - 2014-06-20

PCPR Pleszew 2007-2021