Aktywny Samorząd - dokumenty i formularze do pobrania (2019)

Aktywny Samorząd 2019 - Moduł I

WNIOSEK „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd
Wniosek A1 - o dofinansowanie likwidacji bariery transportowej - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Wniosek A2 - o dofinansowanie likwidacji bariery transportowej - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
Wniosek A3 - o dofinansowanie likwidacji bariery transportowej - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
Wniosek A4 - o dofinansowanie likwidacji bariery transportowej - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Wniosek B1 - o dofinansowanie pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego
Wniosek B2 - o dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Wniosek B3 - o dofinansowanie pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Wniosek B4 - o dofinansowanie pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Wniosek B5 - o dofinansowanie pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
Wniosek C1 - o dofinansowanie pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Wniosek C2 - o dofinansowanie pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Wniosek C3 - o dofinansowanie pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Wniosek C4 - o dofinansowanie pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Wniosek C5 - o dofinansowanie pomocy w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
Wniosek D - o dofinansowanie pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

PCPR Pleszew 2007-2023