Jednostki pomocy społecznej w powiecie

Domy pomocy społecznej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Rodzinny Dom Dziecka

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowa Świetlica dla Młodzieży Dojeżdżającej

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych


PCPR Pleszew 2007-2023