Dzienny Dom „Senior+” w Pleszewie

Współczesny senior chce być aktywny, często jednak z różnych powodów nie może realizować swoich pasji. Dzienny Dom „Senior+” w Pleszewie to miejsce, w którym seniorzy mogą spotykać się oraz aktywnie spędzać czas w rodzinnej atmosferze.

Placówka jest miejscem, w którym pomoc specjalistyczną, relaks oraz ofertę rekreacyjną mogą uzyskać osoby starsze z terenu Powiatu Pleszewskiego w wieku powyżej 60 lat i nieaktywne zawodowo.

W ramach swojej oferty Dzienny Dom „Senior+” świadczy następujące usługi:

- socjalne (w tym odpłatny posiłek),

- edukacyjne,

- kulturalno-oświatowe,

- aktywności ruchowej i kinezyterapii,

- sportowo-rekreacyjne,

- aktywizujące społecznie,

- terapii zajęciowej.

Dla uczestników „Seniora+” przygotowane są następujące pomieszczenia:

- pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcje sali spotkań i jadalni (z miejscami dla 30 osób),

- pomieszczenie kuchenne (aneks),

- pomieszczenie klubowe (biblioteczka, TV, komputer z dostępem do internetu),

- pomieszczenie rehabilitacyjne (wraz z drobnym sprzętem rehabilitacyjnym),

- pomieszczenie do odpoczynku (wyposażone w 5 tapczanów oraz 5 stolików nocnych),

- pomieszczenie do terapii indywidualnej,

- pokój pielęgniarki,

- łazienka damska oraz męska,

- pralnia,

- szatnia (szafki na 30 osób).

Dla seniorów dostępna jest także architektura ogrodowa tj. ławki, altanki, stoły i krzesła ogrodowe. W odległości 200 m znajdują się tereny sportowe DPS wyposażone w boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej, boisko do bule, kręgielnie plenerową.

Dzienny Dom wyposażony jest w sprzęt i niezbędne urządzenia odpowiednie do funkcji danego pomieszczenia zaspokajające potrzeby osób starszych. Są to m.in.: drobny sprzęt rehabilitacyjny (rotor, tablice do ćwiczeń manualnych, drabinki, ergometr), komputer z dostępem do internetu, telewizor, kino domowe, książki do biblioteczki, meble kuchenne wraz z drobnym sprzętem AGD, narzędzia do prowadzenia terapii (wypalarka, wyrzynarka, lutownica, klejarka, bindownica), suszarka, żelazko, pralka

Nad całością czuwa wykwalifikowana kadra pracownicza: terapeuta zajęciowy, psycholog, pielęgniarka, rehabilitant, dietetyk.

W ramach planu zajęć Dziennego Domu „Senior+” organizowane są zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne (malowanie, rysowanie, wycinanie, haft, stolarstwo itp.), czytanie prasy, pogadanki z dietetykiem, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia z psychologiem. zajęcia komputerowe (nauka obsługi komputera, korzystanie z Internetu itp.), pogadanki z pielęgniarką, mierzenie ciśnienia itp., ćwiczenia wspomagające pamięć, zajęcia z muzykoterapii-słuchanie muzyki, śpiew, zabawy przy muzyce, taniec, gry towarzyskie, spotkanie z ciekawymi ludźmi, spotkanie społecznościowe, biblioterapia, czytanie książek, poezji, recytacja wierszy, i inne.

Seniorzy w placówce mają zapewnione korzystanie ze sprzętów w sali rehabilitacyjnej, możliwość oglądania ulubionych seriali i programów TV, możliwość korzystania z Internetu, czytanie książek z biblioteki, możliwość podręcznego prania, a w razie potrzeby świadczona jest doraźna pomoc pielęgniarska, czy psychologiczna.

W celu skorzystania ze świadczeń Dziennego Domu konieczne jest wypełnienie następujących dokumentów:

- wniosek,

- deklaracja uczestnictwa,

- zaświadczenie lekarskie.

(dokumenty dostępne do pobrania poniżej).

Następnie pracownik lokalnego ośrodka pomocy społecznej sporządza wywiad środowiskowy konieczny do skierowania do Dziennego Domu „Senior+”. Komplet dokumentów składany jest następnie przez pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Zachęcamy do korzystania z oferty Domu. Wszelkie pytania można uzyskać na miejscu w siedzibie placówki pod adresem:

Dzienny Dom Senior+

Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5

63-300 Pleszew

Szczegółowe informacje także pod numerem telefonu: 62 7421-103 wew. 61 (Dziennym Domu „Senior+”) oraz 62/7420-161 (Sekcja ds. osób niepełnosprawnych oraz pomocy instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie).

Oprac. E.Grygiel

Dokumenty do pobrania

Deklaracja uczestnictwa Senior+ Pleszew - pobierz dokument w formacie pdf
Wniosek uczestnika Senior+ Pleszew - pobierz dokument w formacie pdf
Zaświadczenie lekarskie Senior+ Pleszew - pobierz dokument w formacie pdf

PCPR Pleszew 2007-2023