Aktywny Samorząd 2020 - komunikaty
2020-12-01
UWAGA!!!
Uchwałą nr 81/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Zarząd PFRON wprowadził zmianę w dokumencie pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
2020-09-22
Uwaga studenci !!!
Ponownie przypominamy, że dnia 10 października 2020 r. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021 ( pozostałych wnioskodawców obowiązuje termin 30 września 2020r.)
2020-09-07
Uwaga studenci !!!
Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON dokonał zmiany w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w Module III
2020-08-28
Uwaga studenci !!!
Przypominamy, że dnia 10 października 2020r. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021 (pozostałych wnioskodawców obowiązuje termin 30 września 2020r.)
2020-04-16
Aktywny Samorząd 2020 - MODUŁ III - Kto może otrzymać wsparcie finansowe PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych?
W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.
2020-01-15
„Aktywny samorząd” w 2020 roku
Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.

PCPR Pleszew 2007-2023