Rodziny zastępcze - aktualności
2023-06-13
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2023
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to ważny dzień dla wszystkich rodzin zastępczych, szczególny czas i okazja do podziękowań za serce, cierpliwość i oddanie niezmiernie ważne w wychowaniu młodego człowieka.
2023-06-13
Dni otwarte dotyczące promowania rodzin zastępczych
30 maja 2023r. odbyły się dni otwarte dotyczące promowania rodzin zastępczych na terenie powiatu pleszewskiego.
2023-01-16
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
2022-06-21
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
2022-01-18
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
Rodziny zastępcze

Rodzina zastępcza jest formą sprawowania bieżącej opieki nad dzieckiem, nad którym nie sprawują jej rodzice biologiczni, stąd zastępczy rodzice dają szansę poznania normalnego, ciepłego, pełnego miłości domu.

Jesteśmy zespołem specjalistów zajmujących się przygotowaniem rodzin chcących przyjąć do swego domu i serca dzieci, których rodzice nie zapewnili im właściwej opieki i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową pomoc i wsparcie.

Kandydaci na rodziny zastępcze – szkolenia PRIDE

Pracownicy PCPR w Pleszewie przeprowadzają szkolenia PRIDE – dla kandydatów na opiekunów zastępczych (program zatwierdzony przez MPiPS). Na terenie naszego powiatu przeprowadzono 5 edycji szkolenia PRIDE, na których przeszkolono 27 rodzin, z czego utworzonych zostało 11 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 24 dzieci. Po zakończeniu szkolenia lista rodzin przeszkolonych przekazywana jest do Sądu Rejonowego w Pleszewie.

Pracownicy PCPR przeprowadzają także oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach zastępczych, udzielają pomocy rodzinom mającym jakiekolwiek trudności w wypełnianiu swoich zadań, a także dzieciom z tych rodzin.


PCPR Pleszew 2007-2023