2016-04-29
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej powiatu pleszewskiegoArtykuł 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wprowadził obowiązek przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący, a także osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej powiatu pleszewskiego - 2015 - pobierz w formacie pdf
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej powiatu pleszewskiego - 2014 - pobierz w formacie pdf

PCPR Pleszew 2007-2023