Archiwum aktualności z roku 2011
2011-11-23
16 DNI PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET (25 listopada - 10 grudnia 2011 r.)
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom Zagrożonym ,Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie oraz Forum Kobiet postanowiły podjąć wspólną akcję w ramach corocznych światowych obchodów 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet (25 listopada – 10 grudnia).
2011-11-18
„E-senior” – edukacja informatyczna dla seniorów
Trwają warsztaty informatyczne organizowane dla uczestników projektu wrażliwego na wiek.
2011-11-10
Projekt systemowy – edycja 2011
Tegoroczna edycja projektu dobiega końca. 39 osób niepełnosprawnych będących klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało wsparcie w różnych formach.
2011-11-10
Szkolenie dla kadry pomocy społecznej - zmiany w systemie pieczy zastępczej
W dniu 28 października 2011 r. w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zorganizowało szkolenie dotyczące planowanych zmian w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2011-11-04
„Toruń” - wycieczka dla seniorów
3 listpada br grupa seniorów uczestniczących w projekcie wyjechała na całodniową wycieczkę do Torunia.
2011-11-04
„W starym kinie” – senioralny klub filmowy
26 października odbyło się pierwsze spotkanie filmowego klubu seniorów w ramach „Projektu wrażliwego na wiek”.
2011-11-03
Działania o charakterze środowiskowym w ramach projektu systemowego – „Noc w muzeum”
Tegoroczna edycja działań środowiskowych związana jest z kampanią na rzecz właściwego postrzegania osób niepełnosprawnych intelektualnie.
2011-11-02
Warsztaty z robotyki w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie - relacja
Warsztaty z robotyki w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie ul. Św. Ducha 5/13 (DOM RZEMIOSŁA I piętro) PLESZEW rozpoczęły się 28 października 2011r. (piątek) o godzinie 15.00 i trwały do godziny 18.00.
2011-10-31
IV Marsz Życia i Nadziei Pleszewskiego Klubu „Amazonki”
IV Marsz Życia i Nadziei organizowany przez Pleszewski Klub Amazonki odbył się pod hasłem „Czy nas słyszycie?”
2011-10-31
Dlaczego warto być wolontariuszem? - szkolenie dla nowych wolontariuszy
Centrum Wolontariatu w Pleszewie wszystkich zainteresowanych informuje o nowych terminach spotkań szkoleniowo - informacyjnych dla nowych wolontariuszy pod hasłem "Dlaczego warto być wolontariuszem?"
2011-10-24
Noc Wolontariuszy w świetlicy…
Noc Wolontariuszy to szczególne wydarzenie, które miało miejsce w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej.
2011-10-17
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - kurs obsługi kas fiskalnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. kurs obsługi kas fiskalnych.
2011-10-05
„Terapia poprzez pracę, terapia poprzez nowe metody pracy” – wizyta studyjna specjalistów wspierających osoby niepełnosprawne z Powiatu Pleszewskiego
W dniach 12-15 września br miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli powiatowych placówek pomocy społecznej w Wilhelmshaven (Dolna Saksonia) w ramach współpracy zagranicznej prowadzonej od 10 lat z organizacją Gemeinnützige Gesellschaft fuer paritätische Sozialarbeit m.b.H. (GPS).
2011-10-04
Konferencja o wolontariacie w Pleszewie
Europejski Rok Wolontariatu 2011, którego misją jest promowanie aktywności obywatelskiej oraz promocja wolontariatu jako formy zdobywania umiejętności i kompetencji, została uczczony w Pleszewie konferencją „Różne oblicza wolontariatu w Polsce.”
2011-10-04
„Kurs wolontariatu i nie tylko” – program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży z Powiatu Pleszewskiego
Włączając się w Europejskie Obchody Roku Wolontariatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie zorganizowało 2 cykle kursu wolontariatu dla dzieci znajdujących się w ramach pieczy zastępczej.
2011-09-23
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - wykonanie fotografii uczestników projektu podczas warsztatów teatralnych w terminie 11-14 października 2011 i organizacja wystawy fotograficznej (listopad 2011)”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania - wykonanie fotografii uczestników projektu podczas warsztatów teatralnych w terminie 11-14 października 2011 i organizacja wystawy fotograficznej (listopad 2011) .
2011-09-23
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. organizacja przewozu osób.
Oferty należy przygotować w oparciu o zaproszenie do składania propozycji cenowej.
2011-09-13
"Zaproszenie na konferencję „Różne oblicza wolontariatu w Polsce”
"Zapraszamy na konferencję „Różne oblicza wolontariatu w Polsce” 10 LAT POWIATOWEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA MŁODZIEŻY DOJEŻDŻAJĄCEJ W PLESZEWIE"
2011-08-19
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. organizacja przewozu osób.
Oferty należy przygotować w oparciu o zaproszenie do składania propozycji cenowej.
2011-08-19
Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów do zajęć dla uczestników projektu aktywizacji zawodowej i społecznej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na zakup materiałów do zajęć dla uczestników projektu aktywizacji zawodowej i społecznej.
2011-08-16
Warsztaty autokreacji i wizażu vs. relaksacji dla seniorów
Kolejnym punktem programu są warsztaty z udziałem wykwalifikowanych kosmetologów.
2011-08-12
„NOWE SZANSE, NOWE MOŻLIWOŚCI – PROGAM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Szanowni Państwo, w związku z trwającym procesem rekrutacji zapraszamy do udziału w projekcie aktywizującym osoby niepełnosprawne realizowanym przez Caritas Diecezji Kaliskiej.
2011-08-10
Dofinansowania PFRON dla osób niepełnosprawnych – terminy składania wniosków
Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił terminy przyjmowania wniosków.
2011-07-20
„Wiem, co jem” – edukacja z zakresu dietetyki i racjonalnego żywienia
Warsztaty dietetyczne mają na celu promocję zdrowego stylu życia, odżywiania się i dbania o siebie.
2011-07-19
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin zastępczych
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wielu rodzin zgłaszających się do Powiatowego Centrum po pomoc specjalistyczną i poradnictwo rodzinne w dniach 16 i 29 czerwca oraz 7 lipca br. w siedzibie Centrum odbyły się spotkania grupy wsparcia.
2011-07-15
Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach
Informujemy, że w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Broniszewicach (do 18 r.ż.) znajduje się 1 wolne miejsce.
2011-07-15
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
2011-07-15
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. kurs fotografii i obróbki cyfrowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. kurs fotografii i obróbki cyfrowej.
2011-07-15
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. kurs profesjonalnego sprzątania.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. kurs profesjonalnego sprzątania.
2011-07-15
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. kurs małej gastronomii.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. kurs małej gastronomii.
2011-07-15
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. kurs komputerowy podstawowego stopnia.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. kurs komputerowy podstawowego stopnia.
2011-07-15
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - szkolenie z zakresu spółdzielczości socjalnej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. szkolenie z zakresu spółdzielczości socjalnej.
2011-07-05
Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Powiatu Pleszewskiego – Lubniewice 2011
W dniu 29 czerwca br na zlecenie Kuratorium Oświaty w Poznaniu 46 dzieci z Powiatu Pleszewskiego wyjechało na obóz organizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Eureka” w Koszalinie.
2011-07-05
„Psychologiczne aspekty wieku dojrzałego”
W dniu 1 lipca br odbył się wykład z psychologiem nt. psychologicznych aspektów starości.
2011-06-28
Trwa Kampania społeczna „Kluczowe wartości wolontariatu”!
Jak wygląda praca wolontariuszy? Jakie formy przybiera współczesny wolontariat? Jakie towarzyszą mu wartości? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukujemy w ramach Kampanii „Kluczowe wartości wolontariatu”.
2011-06-27
TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM poszukuje osób z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu
Poszukiwania mają związek z projektem „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce”, na podstawie którego osoby mają okazję otrzymać bezpłatne, kompleksowe wsparcie do końca 2012 roku.
2011-06-27
„Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat i siebie!” - HAPPENING NA RYNKU W PLESZEWIE 24 czerwca 2011r.
Tegoroczne Dni Pleszewa gościły Happening zrealizowany przez wolontariuszy z Centrum Wolontariatu w Pleszewie.
2011-06-24
Bezpłatne Warsztaty dla wolontariuszy w Marszewie
Wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Pleszewie, które działa w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie, zakończyli rok szkolny pracowicie.
2011-06-21
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC dla uczestników realizowanego przez Centrum projektu.
2011-06-21
„II warsztat kompetencji wychowawczych dla rodziców zastępczych”
Dnia 29 czerwca br. w siedzibie Ośrodka Wsparcia w Pleszewie o godzinie 16.00 odbędzie się drugie spotkanie warsztatowe dla rodzin zastępczych.
2011-06-21
HAPPENING "BĄDŹ WOLONTARIUSZEM! ZMIENIAJ ŚWIAT I SIEBIE"
Cel: Happening promuje ideę wolontariatu
2011-06-20
Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych - zapraszamy
Zapraszamy rodziny zastępcze do skorzystania z indywidualnych konsultacji, które poprowadzi psycholog w ramach programu „Kompetentny rodzic – szczęśliwe dziecko” finansowanego ze środków Wojewody Wielkopolskiego.
2011-06-16
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. organizacja przewozu osób.
2011-06-10
Warsztat umiejętności wychowawczych
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców zastępczych z terenu Powiatu Pleszewskiego do udziału w warsztacie podnoszącym kompetencje rodzicielskie.
2011-05-31
Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje! - edycja 2011
Fundacja Ernst & Young zaprasza rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka do udziału w VI edycji konkursu „Wygraj Rodzinne Wakacje”.
2011-05-30
30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
W dniu Rodzicielstwa Zastępczego pragniemy przesłać wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, dużo uśmiechu oraz wytrwałości w pielęgnowaniu ogniska rodzinnego.
2011-05-23
Zespół Opiniodawczy do spraw opiniowania wniosków z zakresu rehabilitacji zawodowej
Zarządzeniem NR 17/11 Starosty Pleszewskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. powołano Zespół Opiniodawczy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w celu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych na wyposażenie stanowisk pracy oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej.
2011-05-23
JUBILEUSZ 5-LECIA DZIAŁALNOŚCI PLESZEWSKIEGO KLUBU AMAZONEK
Dnia 12 maja br w Restauracji Impresja w Pleszewie miała miejsce uroczystość Jubileuszu 5-lecia Pleszewskiego Klubu Amazonek.
2011-05-10
Bezpłatne szkolenie „Wolontariat formą aktywizacji młodzieży - szkolne kluby wolontariusza.”
Zapraszamy: pedagogów szkolnych, wychowawców, pracowników świetlic, osoby zainteresowane WOLONTARIATEM W SZKOLE na bezpłatne spotkanie „Wolontariat formą aktywizacji młodzieży - szkolne kluby wolontariusza”.
2011-05-09
Zasady udzielania dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku
Informujemy, że w celu opiniowania i przyznawania środków na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej powołany został nowy Zespół Opiniujący ds. rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji Społecznej.
2011-04-26
Bezpłatne spotkanie dla koordynatorów wolontariatu
Zapraszamy na bezpłatne spotkanie „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza?”
2011-04-26
Warsztat malowania pisanek, czyli WIELKANOCNE FANTAZJE
8 kwietnia 2011 r. w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie, odbyły się warsztaty malowania pisanek, czyli WIELKANOCNE FANTAZJE.
2011-04-12
Stypendia dla niezamożnych i zdolnych maturzystów
Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi ogłasza VI edycję programu stypendialnego Indeks Start2Star dla zdolnych maturzystów.
2011-04-12
X edycja Programu Stypendiów Pomostowych
Jest to program dla tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy dostaną się na I rok stacjonarnych ( dziennych) studiów magisterskich w uczelniach państwowych i spełnia pozostałe warunki określone w regulaminie.
2011-04-12
Program E - szansa
Fundacja Dzieci - Dzieciom w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie oraz Międzynarodowym Centrum Szkoleń i Kompetencji jest organizatorem Programu E - szansa.
2011-03-28
V TARGII EDUKACYJNE POWIATU PLESZEWSKIEGO
Tegoroczne Targi Edukacyjne, w których udział brała również Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie, odbyły się 21 marca.
2011-03-21
Rekrutacja do projektu „Razem łatwiej” rozpoczęta
Zapraszamy do udziału w programie aktywizacji zawodowej i społecznej. To już czwarta edycja naszego projektu.
2011-03-15
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej
Informujemy wszystkie organizacje pozarządowe, że w dniu 11 marca br Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.
2011-03-10
Fundusz Edukacyjny dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych
Ruszył siódmy konkurs Funduszu Edukacyjnego, z którego może uzyskać dotację na przedsięwzięcia edukacyjne.
2011-03-04
„Seniorzy w akcji"
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji” skierowany do osób 55 + i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje.
2011-03-01
ROZPOCZĘCIE NABORU KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE (OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie prowadzi nabór osób do udziału w szkoleniu Pride dla kandydatów na rodziców zastępczych.
2011-03-01
Tydzień Integracji w Ośrodku Wsparcia
W pierwszym tygodniu ferii w naszym ośrodku odbywa się kolejna edycja projektu Tydzień Integracji w Ośrodku Wsparcia.
2011-02-25
Turniej kręglarski zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych
Drużyna reprezentująca Ośrodek Wsparcia w Pleszewie zajęła I miejsce podczas Turnieju kręgarskiego zorganizowanego w dniu 24 lutego 2011r. przez Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie.
2011-02-11
Poradnictwo nt. praw poszkodowanych przestępstwem w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw informuje o możliwości skorzystania z poradnictwa nt. praw poszkodowanych przestępstwem.
2011-02-21
Impreza walentynkowa dla dzieci z Domu Dziecka
W walentynkowych klimatach zorganizowana została impreza dla dzieci z pleszewskiego Domu Dziecka.
2011-02-11
„POMOC FINANSOWA DLA PODMIOTÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ” – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
Towarzystwo „Nasz Dom” oferuje wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka oraz placówek opiekuńczo wychowawczych.
2011-02-10
WARSZTAT BIŻUTERYJNY w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie - Centrum Wolontariatu
Od listopada 2010r. Powiatowa Świetlica Środowiskowa uczestniczy w ogólnopolskim programie PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI.
2011-02-10
KIERMASZ RZECZY UŻYWANYCH I NIE TYLKO „ZA GROSZE” zakończony
Już po raz czwarty wolontariusze z Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej - Centrum Wolontariatu w Pleszewie przeprowadzili z powodzeniem Kiermasz Rzeczy Używanych i nie tylko „ZA GROSZE.”
2011-02-02
Lucyna Roszak- Kierownik Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie - Pleszewianinem Roku 2010
Oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu na Pleszewianina Roku 2010 odbyło się w Sali Domu Parafialnego w Pleszewie 28 stycznia 2011 r.
2011-02-02
Tydzień Integracji w Ośrodku Wsparcia
W pierwszym tygodniu ferii w naszym ośrodku odbywa się kolejna edycja projektu Tydzień Integracji w Ośrodku Wsparcia.
2011-02-02
XVII Przegląd Chórów i Zespołów Teatralnych Domów Pomocy Społecznej o Tematyce Bożonarodzeniowej
W dniu 26.01.2011 r. w Sali Widowiskowej odbył się XVII Przegląd Chórów i Zespołów Teatralnych Domów Pomocy Społecznej o Tematyce Bożonarodzeniowej
2011-01-20
I Ty możesz sięgnąć gwiazd! - stypendia dla wychowanków pieczy zastępczej
Program stypendialny, w którym gwiazdy pomagają sięgnąć gwiazd!
2011-01-24
Zaproszenie na KIERMASZ RZECZY UŻYWANYCH I NIE TYLKO „ZA GROSZE”
Wolontariusze Centrum Wolontariatu przy Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej zapraszają na kiermasz rzeczy używanych i nie tylko „Za grosze”
2011-01-20
Termin składania wniosków w ramach programu Student II
Od 1 lutego 2011 do 28 lutego 2011 przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach realizacji programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
2011-01-20
Zmiana przepisów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
W dniu 29 października 2010 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła z życiem z dniem 1 stycznia 2011 r. (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 226, poz. 1475)

PCPR Pleszew 2007-2023