2011-03-15
Aktualności
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej

Szanowni Państwo, informujemy wszystkie organizacje pozarządowe, że w dniu 11 marca br Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej. Oferta konkursowa, ogłoszenie oraz formularze są do pobrania na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu:

www.rops-wielkopolska.poznan.pl (w zakładce aktualności).

Jednocześnie informujemy o planowanym przez Regionalny Ośrodek spotkaniu dla wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych do składania ofert (w dniu 21 marca br., szczegóły również na stronach ROPS).

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Pomoc merytoryczna w przygotowaniu wniosku: Ewelina Grygiel – spec. ds. szkoleń i promocji Powiatowego Centrum (062/7420-161).PCPR Pleszew 2007-2015