Archiwum aktualności z roku 2018
2018-12-28
Komunikat
W zakładce osoby niepełnosprawne dostępne są druki wniosków w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, które obowiązywać będą od stycznia 2019 roku.
2018-12-03
Rozdano certyfikaty rodzinom zastępczym
Dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu pleszewskiego w okresie od września do listopada br. zorganizowane zostały warsztaty dotyczące wzmacniania kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.
2018-11-26
Obchody Dnia Pracownik Socjalnego oraz 40-lecie pracy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
23 listopada 2018 roku w restauracji Kasyno w Pleszewie prawie 50 osób uczestniczyło w podwójnym świecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2018-11-26
Po wakacyjnej przerwie projekt pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” zagościł już w 4 przedszkolach
Grzegorz Grytka, Dominik Kołaski, Adam Kozioł i Piotr Kramarczyk od września do listopada odwiedzili 4 placówki: Przedszkole im. Jana Pawła II w Kowalewie, Przedszkole Publiczne w Galewie, Przedszkole Publiczne w Tomicach, Niepubliczne Przedszkole Pszczółka Maja w Pleszewie w ramach projektu pn. „Ratownicy medyczni dzieciom”.
2018-11-26
Andrzejki 2018
Ponad 100 osób bawiło się na Andrzejkach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie w ramach projektu pn. „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
2018-11-26
Wieczornica patriotyczna w Zespole Szkół im. Orła Białego w Korytach
16 listopada 2018 roku Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Pani Agnieszka Kulza na zaproszenie Państwa Violetty i Zbysława Świdowiczów miała przyjemność uczestniczyć w wieczornicy patriotycznej, która odbyła się w Zespole Szkół im. Orła Białego w Korytach z okazji obchodów 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz Dnia Patrona szkoły.
2018-11-26
Warsztaty zawodowe
Po 14 osób z niepełnosprawnościami z Ośrodka Wsparcia w Pleszewie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie uczestniczyło w warsztatach zawodowych z zakresu pielęgnacji terenów zieleni oraz carvingu.
2018-11-26
Wyjazd na wydarzenie kulturalne
17 listopada 2018 roku prawie 50 osobowa grupa osób z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe na wydarzenie kulturalne zorganizowanym w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
2018-11-20
Osiedlowa profilaktyka przemocy w rodzinie
Dnia 14 listopada 2018r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie odbyło się spotkanie z przewodniczącymi osiedli Miasta i Gminy Pleszew.
2018-11-20
27 listopada 2018r. po raz 27 na całym świecie rozpocznie się Kampania „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wraz z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Pleszewie włączają się w tegoroczną kampanię organizując roznoszenie ulotek informacyjnych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie osiedli Miasta i Gminy Pleszew.
2018-11-02
Trening dla rodziców z certyfikowaną trenerką NVC Porozumienia bez przemocy
Dnia 17 października 2018r.Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie zrealizował Trening rodzicielski pn. „Porozumieć się bez przemocy Nonviolent Communication” rozwijający kompetencje rodzicielskie i komunikację rodzinną opartej na szacunku i empatii.
2018-10-30
Zachęcamy do korzystania z wypożyczalni „STOP przemocy w rodzinie”
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie zaprasza do korzystania z zasobów wypożyczalni „STOP przemocy w rodzinie”.
2018-10-17
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że w dniu 26.10.2018 r. (piątek) odbędą się kolejne warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” od godz. 9.00 do godz.14.00 w budynku Cechu Rzemiosł przy ul. Św. Ducha 5 w Pleszewie (I piętro pomieszczenia Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla Młodzieży Dojeżdżającej).
2018-10-17
Projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim"
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie realizuje projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim"
2018-10-01
Informacja dla dzieci i młodzieży
Powiat Pleszewski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w latach 2016 – 2018 informuje, że dzieci i młodzież mogą korzystać ze wsparcia placówki: Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie przy ulicy Świętego Ducha 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.
2018-10-01
Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
Powiat Pleszewski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w latach 2016 – 2018 informuje, że osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w postaci usług opiekuńczych i asystenckich mogą zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie celem uzyskania szczegółowych informacji.
2018-09-28
Projekt „Ratownicy medyczni dzieciom” po wakacyjnej przerwie zagościł w Przedszkolu w Kowalewie
Ratownicy medyczni w ramach projektu pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” nie zwalniają tempa i wznawiają po wakacyjnej przerwie szkolenia dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
2018-09-28
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka
Przypominamy, że odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
2018-09-28
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że w dniu 08.10.2018r. (poniedziałek) odbędą się kolejne warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie”
2018-09-27
Wyjazd do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
W ramach prowadzonych grup wsparcia w dniu 25.09.2018 r.wraz z rodzinami zastępczymi spotkaliśmy się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na spektaklu pt. „Nerwica Natręctw”.
2018-09-21
Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych nieco inaczej
Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu pn. „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju z Pleszewa, Stowarzyszenie „Dziecko” z Gostynia, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z Pleszewa oraz Gostynia w ramach otrzymanego dofinansowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest trening umiejętności społecznych i interpersonalnych.
2018-09-20
Zajęcia na basenie dla Amazonek
Szanowne Panie Ratownicy wodni z Parku Wodnego Planty oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie serdecznie zapraszają Amazonki do zajęć organizowanych na basenie.
2018-09-20
Wyjazd do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
W ramach prowadzonych grup wsparcia w dniu 25.09.2018 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2018-09-19
Spotkanie z Pleszewskimi Amazonkami
18 września 2018 roku w sali bankietowej „Ewa” Panie z Pleszewskiego Klubu Amazonek zorganizowały spotkanie mające na celu wzajemne wsparcie i integracje, które zostało połączone z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.
2018-09-19
Ruszyły warsztaty taneczne
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju z Pleszewa, Stowarzyszenie „Dziecko” z Gostynia, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z Pleszewa oraz Gostynia realizują projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi projekt pn. „Jesteśmy – wspieramy - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”.
2018-09-14
Punkt Konsultacyjny
Informujmy, że w miesiącach IX/2017 i X/2017 na potrzeby opiekunów zastępczych został uruchomiony punkt konsultacyjny obsługiwany przez pedagogów.
2018-09-11
NORDIC WALKING Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze na wspólny spacer po lesie w Zawidowicach (START 14.09.2018 (piątek) godz. 17.00 w Starej Stajni w Zawidowicach).
2018-09-10
„Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” - warsztaty dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie w ramach realizacji projektu dofinasowanego ze środków Fundacji Ernst & Young pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” informuje, że od 17.09.2018 r. do 30.11.2018 r. będą odbywały się warsztaty dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.
2018-09-06
Oferta pracy
Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi rekrutację na stanowisko Specjalisty ds. wsparcia i współpracy z NGO's
2018-09-03
Wizyta gości z GPS Wilhelmshaven
Od 30 sierpnia 2018 roku do 01 września 2018 roku gościliśmy delegację z zaprzyjaźnionej organizacji zajmującej się aktywizowaniem różnych grup społecznych, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności - Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH.
2018-09-03
Otwarcie nowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach
01 września 2018 roku Pani Grażyna Kaczmarek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie uczestniczyła w uroczystym otwarciu Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
2018-08-24
Akademia Świadomego Rodzica - nowa edycja
Zapraszam do zapoznania się z projektem Fundacji EY.
2018-08-21
Wyjazd rekreacyjno – terapeutyczny do Karpacza
W dniach od 18 czerwca 2018 roku do 20 czerwca 2018 roku niespełna 50 osobowa grupa osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu pleszewskiego wraz z opiekunami miała możliwość korzystania z uroków Karpacza i okolic.
2018-08-10
Projekt "Możliwości bez granic"
"Zapraszamy na seminarium wstępne dotyczące uczestnictwa w projekcie związanym z aktywizacją społeczno - zawodową "MOŻLIWOŚCI BEZ GRANIC" realizowanym przez Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS oraz Fundację Aktywności Lokalnej.
2018-07-06
Uwaga studenci!!!!
Od dnia 3 września 2018 roku do dnia 10 października 2018 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd’’ Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym ( dotyczy wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019.
2018-08-08
Warsztaty wyjazdowe dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”
W dniach od 22 do 28 lipca 2018 r. w malowniczo położonym ośrodku wypoczynkowym „Trzy Jeziora” w miejscowości Wieleń Zaobrzański odbyły się warsztaty wyjazdowe dla dzieci i rodziców zastępczych w ramach projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”.
2018-07-31
DOBRY START 300 dla ucznia - aktualizacja wniosku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018 roku w formie papierowej będą przyjmowane wnioski o świadczenie „Dobry start”.
2018-07-26
Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży
W dniach od 16 do 22 lipca odbywały się kolonie letnie dla dzieci i młodzieży.
2018-07-18
DOBRY START 300 dla ucznia
Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek.
2018-07-06
Komunikat
Komunikat dotyczący obsługi poza kolejnością od 1 lipca 2018 r. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
2018-07-02
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
W dniu 30.06.2018 r. na strzelnicy sportowej w Nowolipsku odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w których udział wzięły rodziny zastępcze wraz z dziećmi.
2018-06-25
2018-06-25
Pilotażowy programu „ABSOLWENT”
W dniu 21 maja 2018 roku ogłoszony został konkurs w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”
2018-06-21
Spotkanie grupy wsparcia nad jeziorem w Gołuchowie
W dniu 17.06.2018r. odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych.
2018-06-21
Wizyta w Niepublicznym Przedszkolu w Łuszczanowie oraz podsumowanie pierwszego etapu projektu pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” w edycji w 2018 roku
19 czerwca 2018 roku dwóch ratowników medycznych: Dominik Kołaski i Piotr Kramarczyk odwiedzili 31 osobową grupę przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola w Łuszczanowie.
2018-06-15
„Historia misia - nie bij mnie, kochaj mnie"
14 czerwca 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie pojawili się wyjątkowi Goście.
2018-06-15
Ratownicy medyczni w ramach projektu np. „Ratownicy medyczni dzieciom” odwiedzili kolejne przedszkola
W maju i czerwcu trzech ratowników medycznych odwiedziło kolejne przedszkola.
2018-06-14
OFERTA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
Masz trudności w relacjach partnerskich? W sytuacjach konfliktowych reagujesz agresywnie? Chcesz coś zmienić lecz nie wiesz jak poradzić sobie z tym problemem ? Zapraszamy na bezpłatne zajęcia.
2018-06-07
Dofinansowanie projektu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
W tegorocznej edycji konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Stowarzyszenie „Dziecko” w Gostyniu, Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w Gostyniu np. „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” uzyskał największą liczbę punktów i tym samym uzyskał dofinansowanie.
2018-06-07
Projekt profilaktyki przemocy w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przygotował projekt profilaktyki przemocy w rodzinie, który zdobył czwarte miejsce w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2018 r.
2018-06-07
Spotkanie warsztatowo - szkoleniowe
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju oraz Ośrodek Wsparcia w Pleszewie rozpoczęły realizację zadania w zakresie wsparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami otępiennymi i ich opiekunów.
2018-06-07
Szkolenie dla pracowników służb pomocy społecznej z terenu powiatu pleszewskiego
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w dniach od 22 maja do 05 czerwca 2018 roku zorganizowały dla 44 osób szkolenia z zakresu podstawowych technik samoobrony oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
2018-06-07
Zapraszamy do udziału w VII Pleszewskiej Grze Miejskiej - „W jeden dzień dookoła świata”
21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00, rusza kolejna, VII Pleszewska Gra Miejska „W jeden dzień dookoła świata”
2018-06-06
Wizyta w Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH (GPS Wilhelmshaven)
W dniach od 31 maja 2018 roku do 03 czerwca 2018 roku 8 osobowa delegacja na zaproszenie zaprzyjaźnionej jednostki Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH (GPS Wilhelmshaven) uczestniczyła w jubileuszu 50-lecia działalności jednostki.
2018-05-14
"Ratownicy medyczni dzieciom" - spotkania w pleszewskich Przedszkolach
08 maja 2018 roku Ratownicy medyczni z Pleszewskiego Centrum Medycznego: Grzegorz Grytka, Dominik Kołaski i Piotr Kramarczyk odwiedzili Przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Ochronka w Pleszewie oraz 10 maja 2018 roku Przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie w ramach projektu pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” realizowanego przez Pleszewskie Centrum Medyczne, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Fundację PZU.
2018-05-11
Zaproszenie na spotkanie informacyjne
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju oraz Ośrodek Wsparcia w Pleszewie serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dla osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, a także łagodną i umiarkowaną postacią otępienną oraz ich opiekunów.
2018-05-10
Zdobądź stypendium pomostowe na studia!
Mamy przyjemność poinformować, że 26 marca 2018r. została ogłoszona XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych.
2018-04-30
"Ratownicy medyczni dzieciom" w Karminie i Dobrej Nadziei
26 i 27 kwietnia 2018 roku Ratownicy medyczni z Pleszewskiego Centrum Medycznego: Grzegorz Grytka, Dominik Kołaski, Adam Kozioł, Piotr Kramarczyk w ramach projektu pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju z Partnerem Fundacją PZU odwiedzili Przedszkolaków z Przedszkoli Publicznych w: Karminie i Dobrej Nadziei.
2018-04-25
Nabór na szkolenie PRIDE 2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie– Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.
2018-04-20
"Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach"
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie, Stowarzyszenie "Dziecko" w Gostyniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia: z pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 8 godzin (2 dni po 4 godziny) i / lub z samoobrony w wymiarze 9 godzin dydaktycznych (3 dni po 2 godziny i 15 minut).
2018-04-20
"Ratownicy medyczni dzieciom" w Oddziale Przedszkolnym w Grodzisku
19 kwietnia 2018 roku 3 ratowników medycznych (Grzegorz Grytka, Dominik Kołaski, Piotr Kramarczyk) odwiedziło Oddział Przedszkolny w Grodzisku.
2018-04-10
„Ratownicy medyczni dzieciom”
Od 01 kwietnia 2018 roku Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie we współpracy z Pleszewskim Centrum Medycznym oraz wspólnie z Partnerem – Fundacją PZU realizują projekt pn. „Ratownicy medyczni dzieciom”.
2018-04-06
Dobra wiadomość dla kandydatów na kierowców
Osoby niepełnosprawne będą zdawać egzamin praktyczny na prawo jazdy bez opłat.
2018-04-05
Aktywny samorząd "Moduł I"
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2018 roku w ramach programu "Aktywny samorząd" Moduł I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie począwszy od dnia 16 kwietnia 2018r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.
2018-03-16
Uwaga studenci!!!!
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dostępne są na naszej stronie w zakładce Aktywny Samorząd 2018 oraz w siedzibie PCPR pokój nr 7.
2018-03-09
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2018
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
2018-03-09
Szkolenie dla Koorodynatorów wolontariatu szkolnego
Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu dla Koorodynatorów wolontariatu szkolnego, lub dla osób które planują wzdrożenie takich działań w szkole.
2018-02-28
Nabór do VI edycji Akademii Świadomego Rodzica.
Serdecznie zapraszamy do udziału w 8 edycji Akademii Świadomego Rodzica w Fundacji EY.
2018-02-28
Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka
Przypominamy, że 1 raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
2018-02-27
Pomagajmy innym!
W ostatnich dniach w całej Polsce utrzymują się niskie temperatury. Nasza pomoc może uratować życie.
2018-02-21
Zaproszenie do współpracy
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Ośrodek Wsparcia w Pleszewie zapraszają do współpracy osoby z otępieniem i ich opiekunów
2018-02-20
Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Informujemy, że obecnie dysponujemy wolnym miejscem w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/Oddział dla przewlekle somatycznie chorych (kobiety).
2018-02-01
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka
Przypominamy, że 1 raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
2018-01-25
Nabór na szkolenie PRIDE 2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie– Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.
2018-01-09
Nabór na szkolenie
Nabór na szkolenie - specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej

PCPR Pleszew 2007-2023