2018-11-20
Aktualności
Osiedlowa profilaktyka przemocy w rodzinie

Dnia 14 listopada 2018r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie odbyło się spotkanie z przewodniczącymi osiedli Miasta i Gminy Pleszew. W spotkaniu zabrali udział przewodniczący osiedli nr 1, nr 2, nr 5, nr 6 i nr 7 – Pan Marcin Walczak i Karol Szehyński oraz Panie Elżbieta Hyla, Dorota Żarnowska i Bernadeta Gawrońska. Celem spotkania było podjęcie współpracy w obszarze profilaktyki stosowania przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Gościom zaprezentowano siedzibę Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie oraz szczegółowa ofertę skierowaną wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie , a także wobec osób stosujących przemoc oraz zdecydowano o rozpropagowaniu na wyżej wymienionych osiedlach ulotek i plakatów informujących czym jest przemoc i gdzie na terenie powiatu pleszewskiego w tym MiG Pleszew można szukać pomocy. W akcji roznoszenia ulotek udział zabiorą wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Pleszewie.

Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Porozumieć się bez przemocy” dofinansowanego ze środków Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


PCPR Pleszew 2007-2019