Gminne instytucje pomocy społecznej na terenie powiatu

Gminne ośrodki pomocy społecznej

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Noclegownia


PCPR Pleszew 2007-2023