Archiwum aktualności z roku 2019
2020-12-30
Wolne miejsca w domach pomocy społecznej
Informujemy, że w chwili obecnej posiadamy wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/oddział dla przewlekle somatycznie chorych osób (mężczyzna/kobieta), oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Fabianowie.
2020-12-29
Komunikat - turnusy rehabilitacyjne
22 grudnia 2020r. w Systemie SOW zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych z datą obowiązywania od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.
2020-12-01
UWAGA!!!
Uchwałą nr 81/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Zarząd PFRON wprowadził zmianę w dokumencie pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
2020-12-01
Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej
Jesteśmy ponownie w trudnym dla nas wszystkich czasie, dlatego oferujemy Wam swoją pomoc i wparcie.
2020-11-30
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że w dniu 03.12.2020 r. odbędą się online warsztaty psychologiczne, dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.
2020-11-26
Powiat Pleszewski jest Beneficjentem grantu w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce
Powiat Pleszewski jest Beneficjentem grantu w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2020-11-09
PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III
W dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
2020-11-09
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zakup i dostawę materiałów ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pleszewie w 2020 roku
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pleszewie w 2020 roku w postaci: maseczek ochronnych, rękawic jednorazowych, płynów do dezynfekcji oraz ozonatora. Opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne grupy.

2020-11-06
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
W związku z rosnącym zagrożeniem COVID-19 i ograniczeniem wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wychodząc na przeciw Państwa potrzebom informujemy, że obecnie wsparcie psychologiczne odbywa się telefonicznie.
2020-11-03
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zakup i dostawę materiałów ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w 2020 roku
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w postaci: fartuchów i kombinezonów ochronnych, przyłbic i okularów ochronnych, maseczek twarzowych oraz ochronnych, rękawic jednorazowych, płynów i żeli do dezynfekcji. Zakup środków odbywa się w ramach grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0002/20, p.n. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2020-11-03
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zakup i dostawę sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w 2020 roku
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w postaci: bramek do pomiaru temperatury, termometrów bezdotykowych, dozowników do dezynfekcji, koszy bezdotykowych, ozonatorów, kaset wrzutowych do korespondencji. Zakup środków odbywa się w ramach grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0002/20, p.n. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne grupy.
2020-10-28
ROBIENIE ZAKUPÓW DLA SENIORÓW I TELEFON DO SENIORA W CZASIE EPIDEMII COVID 19
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, którego jednostką jest Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Pleszewie włączyło się do akcji społecznej „Robimy zakupy dla seniorów, osób, samotnych i potrzebujących” oraz „Telefon do seniora i osoby potrzebującej”.
2020-10-28
PRZYPOMINAMY O DZIAŁANIU POWIATOWEJ ŚWIETLICY DLA MŁODZIEŻY DOJEŻDŻAJĄCEJ w PLESZEWIE
Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej jest finansowana przez Starostwo Powiatowe oraz wszystkie gminy Powiatu Pleszewskiego.
2020-10-28
SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE DLA NOWYCH WOLONTARIUSZY
16 października w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie, która prowadzi Lokalne Centrum Wolontariatu odbyło się szkolenie dla nowych wolontariuszy pt. "Dlaczego warto zostać wolontariuszem?".
2020-10-28
SPOTKANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE
W miesiącu październiku pracownicom Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżjącej udało się odwiedzić klasy I w dwóch szkołach ponadpodstawowych: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Usługowo Gospodarczych.
2020-10-28
Publikacja "ZUS dla Seniora"
Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji "ZUS dla Seniora"
2020-10-23
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r.
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego związana z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez czasowe zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego na obszarze całego województwa wielkopolskiego
2020-10-20
Całodobowy telefon interwencyjny - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Czujesz że w rodzinie ktoś Cię rani lub krzywdzi? Czujesz brak kontroli i równowagi w Twoim życiu? Jesteś osobą uzależnioną lub wspótuzależnioną? Przeżywasz kryzys utraty lub żałoby?
2020-10-14
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2020 r.
„Informujemy, że z dniem 12 października br obowiązuje czasowe ograniczenie działalności domów pomocy społecznej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych
2020-10-12
Podsumowanie i koncert dla wolontariuszy z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie
23 września 2020 roku odbyło się podsumowanie i koncert dla wolontariuszy z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie, które mieści się przy Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie.
2020-10-06
Współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie.
2020-09-30
Warsztaty psychologiczne rodzin zastępczych prowadzących rodzinny dom dziecka
W dniu 21.09.2020 r. i 22.09.2020 r. odbyły się warsztaty psychologiczne rodzin zastępczych /prowadzących rodzinny dom dziecka dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.
2020-09-22
Uwaga studenci !!!
Ponownie przypominamy, że dnia 10 października 2020 r. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021 ( pozostałych wnioskodawców obowiązuje termin 30 września 2020r.)
2020-09-16
Webinarium - 23.09.2020 - zaproszenie
Webinarium „ZUS i PFRON na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością
2020-09-14
Komunikat dla rodzin zastępczych /prowadzących rodzinny dom dziecka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że od 21.09.2020 r. będą odbywały się warsztaty psychologiczne dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.
2020-09-07
Uwaga studenci !!!
Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON dokonał zmiany w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w Module III
2020-08-28
Uwaga studenci !!!
Przypominamy, że dnia 10 października 2020r. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021 (pozostałych wnioskodawców obowiązuje termin 30 września 2020r.)
2020-08-17
Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
2020-08-10
Powiat pleszewski przystąpił do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”
Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powiat pleszewski pozyskał ponad 260 tysięcy złotych w ramach rządowych działań wspierających i osłaniających w okresie epidemii COVID-19.
2020-07-27
Informacja dotycząca świadczenia „DOBRY START”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że wzorem lat poprzednich, także i w tym roku, od 01.08.2020 r. będzie istniała możliwość składania wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia „Dobry start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
2020-06-04
Trwa nabór uczestników do PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO „PARTNER”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. prowadzony będzie program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”.
2020-04-16
Aktywny Samorząd 2020 - MODUŁ III - Kto może otrzymać wsparcie finansowe PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych?
W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.
2020-04-13
Prośba o wsparcie dla DPS Pleszew
W tym trudnym czasie zwracamy się z prośbą o wsparcie, liczy się każda złotówka.
KOMUNIKATY
2020-03-13
Ograniczenie osobistych wizyt klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Od dnia 16 marca 2020 r. aż do odwołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa przy obsłudze Klientów.
Aktualności c.d.
2020-04-09
KOMINUKAT
WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ KART PARKINGOWYCH ULEGA WYDŁUŻENIU
2020-04-06
Uwaga studenci!!!
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
2020-04-06
Akcja Społeczna wolontariuszy „Telefon do seniora lub osoby potrzebującej”
Akcja Społeczna wolontariuszy Lokalnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie działającego przy Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej oraz Senioralnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie pt. „Telefon do seniora lub osoby potrzebującej”.
2020-03-26
Uwaga studenci!!!
Przypominamy, że dnia 31 marca 2020 r. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
2020-03-24
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
W związku z rosnącym zagrożenim COVID-19 i ograniczeniem wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wychodząc na przeciw Państwa potrzebom informujemy, że obecnie wsparcie psychologiczne odbywa sie telefonicznie.
2020-03-24
Ważny komunikat
Powiatowe Centrum Pomocy w Pleszewie wychodząc na przeciw potrzebom wynikającym z rosnącej liczby osób poddanych izolacji z powodu COVID-19 informuje, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego i pedagogicznego w formie rozmowy telefonicznej.
2020-03-17
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”
Przypominamy, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).
2020-03-12
KOMUNIKAT PCPR
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w tym ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7a. W miarę możliwości zalecamy kontakt telefoniczny, listowny oraz wstrzymanie załatwiania spraw.
2020-03-06
TWÓJ PARASOL - BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA DLA SWIADKÓW I OSÓB DOSWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
Twój parasol to aplikacja mobilna, dzięki której osoby narażone na przemoc w swojej rodzinie i jej świadkowie mogą uzyskać pomoc i niezbędne informacje.
2020-03-05
Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej w Powiecie Pleszewskim oraz w Dziennym Domu „Senior +”
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pleszewskiego nr 4/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku od dnia 01 lutego 2020 roku obowiązuje nowy koszt utrzymania w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego:
2020-03-02
„Aktywny samorząd”
Dnia 1 marca 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
2020-02-21
Informator dla osób w kryzysie psychicznym, ich bliskich oraz specjalistów
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc" przekazuje informator dla osób w kryzysie psychicznym, ich bliskich oraz specjalistów.
2020-01-20
Zaproszenie na spotkania Grup Wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej serdecznie zaprasza na spotkania Grup Wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka.
2020-01-15
„Aktywny samorząd” w 2020 roku
Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.
2020-01-14
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków w zakresie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, w Systemie SOW (komunikat w tej sprawie na stronie głównej PFRON).
2020-01-03
Informacja
Ośrodek Wsparcia w Pleszewie funkcjonujący do dnia 31 grudnia 2019 roku w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie z dniem 01 stycznia 2020 roku został wyodrębniony ze struktur PCPR w Pleszewie i funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa pod nazwą Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie
2020-01-02
"Program wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2020
Powiat Pleszewski wyraził gotowość realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2020.

PCPR Pleszew 2007-2023