Archiwum aktualności z roku 2016
2016-12-28
Spotkanie wigilijne
22 grudnia 2016 roku w sali w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przygotowali spotkanie wigilijne, na którym gościli Starosta Pleszewski – Pan Maciej Wasielewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Mirosław Kuberka.
2016-12-21
Spotkanie z Wicewojewodą wielkopolskim
Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg 15 grudnia 2016 roku w Pleszewie spotkała się z: Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie - Panią Grażyną Kaczmarek, Starostą - Panem Maciejem Wasielewskim, Wicestarostą - Panem Eugeniuszem Małeckim, Przewodniczącym Rady Powiatu - Panem Mirosławem Kuberką, Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie - Panem Grzegorzem Grygielem.
2016-12-13
Integracyjne spotkanie Andrzejkowe
Ponad 100 osób z terenu powiatu pleszewskiego zostało zaproszonych na integracyjne spotkanie Andrzejkowe.
2016-12-09
Powiatowy Dzień Wolontariusza 2016
W poniedziałek, 5 grudnia, świętowaliśmy wyjątkowy dzień, w którym docenia się i dziękuje wszystkim osobom wspierającym działania społeczne i świadczących ochotniczą pracę na rzecz mieszkańców społeczności lokalnej.
2016-12-09
Komunikat
W dniu 7 grudnia 2016 r. Zespół Opiniodawczy do spraw rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej zatwierdził nowy druk wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
2016-12-02
Spotkanie Andrzejkowo Mikołajkowe dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu pleszewskiego
W ramach projektu „Rozwijanie pomocy wspierającej działania rodziców zastępczych w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz integracja rodzin zastępczych o zasięgu ponadlokalnym”, dnia 23 listopada br. w restauracji Kasyno w Pleszewie, odbyło się spotkanie Andrzejkowo- Mikołajkowe dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu.
2016-12-02
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa oryginalnych tonerów do drukarek laserowych - informacja o złożonych ofertach
Informacja o złożonych ofertach dot. dostawy oryginalnych tonerów do drukarek laserowych
2016-11-22
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Powiecie Pleszewskim
Dyrekcja, Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz jednostek organizacyjnych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Wsparcia, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przygotowali spotkanie, na które przybyli również: Starosta Pleszewski – Pan Maciej Wasielewski, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Mirosław Kuberka oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Madaliński.
2016-11-22
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2017 roku
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął ,,Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu "Wyrównywania Różnic Między Regionami III" w 2017 roku.
2016-11-22
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Grażyna Kaczmarek uczestniczyła w obchodach Dniach Pracownika Socjalnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
W poniedziałek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016 roku.
2016-11-22
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa oryginalnych tonerów do drukarek laserowych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do drukarek laserowych
2016-11-22
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa oryginalnych tonerów do fotokopiarek
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do fotokopiarek
2016-11-21
"Konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach"
Zarząd Powiatu w Pleszewie zaprasza do składania ofert w konkursie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
2016-11-18
"Szkolenia dla pracowników służb pomocy społecznej"
W ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w dniach 18 października 2016 roku oraz 17 listopada 2016 roku odbyły się szkolenia dla pracowników służb pomocy społecznej z terenu powiatu pleszewskiego.
2016-11-15
Szukasz pomocy? Zadzwoń
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie w ramach prowadzonego projektu pn. „Wzmacnianie działań profilaktycznych w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie zachęca do korzystania z Całodobowego Telefonu Interwencyjnego.
2016-11-14
UWAGA PRACODAWCY! Szkolenie pt.: „Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wypełnić elektronicznie wniosek o dofinansowanie”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu oraz Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają na szkolenie pt.: „Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wypełnić elektronicznie wniosek o dofinansowanie”.
2016-11-09
Projekt „SZTUKA WYBORU – rozwój kompetencji osobistych i umiejętności zawodowych dla młodzieży z pieczy zastępczej”
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego.
2016-11-07
"Szkolenie dla rodziców dzieci autystycznych"
02 listopada 2016 roku zakończyło się szkolenie dla rodziców dzieci autystycznych prowadzone przez Panią Martę Szymańską – właścicielkę Gabinetu Wczesnej Stymulacji Rozwoju Dziecka w Kaliszu.
2016-11-07
"Spektakl teatralny"
W dniu 27 października 2016 r. osoby niepełnosprawne  z terenu powiatu pleszewskiego miały możliwość obejrzenia spektaklu teatralnego Arkadiusza Grochota według pomysłu Arkadiusza Pawlaka pt. „Przepraszam, co Pan tu robi ?”
2016-11-07
"Przegląd twórczości Osób Niepełnosprawnych"
W ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w dniu 3 listopada odbył się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
2016-11-07
Dzień Sponsora
03 listopada 2016 roku Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie jak co roku zorganizowało Dzień Sponsora, na który zostali zaproszeni zostali wszyscy sponsorzy, darczyńcy, osoby zaprzyjaźnione i współpracujące ze stowarzyszeniem oraz jego członkowie.
2016-11-07
"Podsumowanie projektu dla Seniorów"
Dzięki dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie w okresie od września do października realizowało projekt pn. „Aktywny i nowoczesny Senior – wsparcie osób niepełnosprawnych”.
2016-11-03
Rozstrzygnięcie konkursu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”
Wśród samorządów, które znalazły się w gronie laureatów i otrzymały granty, znalazł się Powiat Pleszewski.
2016-10-31
"Przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie uczestniczyli w spotkaniu z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej"
28 października 2016 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej i wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg z dyrektorami oraz przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
2016-10-31
Turniej kręglarski
25 października 2016 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Ośrodek Wsparcia zorganizowali Turniej kręglarski dla osób niepełnosprawnych z terenu naszego powiatu.
2016-10-31
2016-10-22
Uwaga studenci!
Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu "Aktywny samorząd".
2016-10-17
Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni antyprzemocowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie zaprasza do uczestnictwa w kampanii pn. „I Ty możesz walczyć z przemocą w rodzinie” w ramach, której można korzystać z wypożyczalni antyprzemocowej.
2016-10-04
Spotkanie integracyjne grupy wsparcia
W dniu 17.09.2016r. odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych w Rodzinnym Domu Dziecka w Kolonii Obory.
2016-09-23
Pozdrowienia z Gór Opawskich
42 uczestników oraz 6 opiekunów uczestniczyło w 3-dniowej wycieczce.
2016-09-23
Uwaga studenci!
Zbliża się termin zakończenia w 2016 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd"
2016-09-22
Pomoc Wolontariuszy dla rodziców zastępczych
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej we współpracy z Centrum Wolontariatu w Pleszewie informuje, że w dniu 26.09.2016r. w godzinach od 15.00 do 19.00 podczas prowadzonych warsztatów psychologicznych dla rodziców zastępczych, dzieciom zostanie zapewniona opieka wolontariuszy.
2016-09-15
Pozdrowienia z Białego Dunajca
Ponad 30 osobowa grupa Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu pleszewskiego uczestniczyła w organizowanym już po raz 16 wakacyjnym wyjeździe przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie.
2016-09-15
Zaproszenie na Święto Pyry
Zaproszenie na Święto Pyry - sobota - 17 września 2016 r.
2016-09-08
Punkt Konsultacyjny
Informujmy, że w miesiącach IX/2016 i X/2016 na potrzeby opiekunów zastepczych został uruchomiony punkt konsultacyjny obsługiwany przez pedgaoga.
2016-09-08
Warsztaty psychologiczne nt. „Wzmacnianie kompetencji rodziców zastępczych”.
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że od 12.09.2016 r. do 30.11.2016 r. będą odbywały się warsztaty psychologiczne nt. „Wzmacnianie kompetencji rodziców zastępczych”.
2016-09-02
Spotkanie integracyjne grupy wsparcia
W dniu 27.08.2016 r. po raz kolejny odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej w Nowolipsku.
2016-09-02
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka
Przypominamy, że 1 raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
2016-07-27
Likwidacja Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Chocz
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2016 Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Chocz w Choczu, z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.03.2016 r. sygn.akt PO.IX.NS-REJ.KRS/004657/16/321 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Chocz z siedzibą w Choczu, ul. Rynek.
2016-07-19
Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Pleszewie
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pleszewie to miejsce, w którym seniorzy mogą spotykać się oraz aktywnie spędzać czas w rodzinnej atmosferze.
2016-05-25
Wolne miejsca w domach pomocy społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że posiada 2 wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
2016-07-05
Zaproszenie do korzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego
Przypominamy, że w dniach 6 lipca (środa) 2016r. i 20 lipca (środa) 2016r. w godz. od 14.00-17.00 dyżur pełni psycholog.
2016-06-30
Promowanie Rodzicielstwa Zastępczego podczas Dni Pleszewa
W dniu 25.06.2016 r. podczas Dni Pleszewa utworzone zostało stoisko promujące rodzicielstwo zastępcze.
2016-06-24
Noc Świętojańska w Gizałkach
W dniu 18.06.2016 r podczas Nocy Świętojańskiej w Gizałkach utworzone zostało stoisko promujące rodzicielstwo zastępcze.
2016-06-23
Zaproszenie dla rodzin zastępczych do udziału dzieci w Biało-czerwonej Krainie dla dzieci podczas DNI PLESZEWA
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej we współpracy z Centrum Wolontariatu w Pleszewie zachęca rodziny zastępcze do udziału dzieci w Biało-czerwonej Krainie dla dzieci podczas DNI PLESZEWA
2016-06-23
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Pleszewskim
W dniu 19.06.2016 r. odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Pleszewskim.
2016-06-16
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - dostawa oryginalnych tonerów do drukarek laserowych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do drukarek laserowych.
2016-06-14
Festyny rodzinne
W dniu 03.06.2016 r. w Przedszkolu Publicznym „Słoneczne” w Pleszewie i w dniu 11.06.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Pleszewie podczas Festynów Rodzinnych utworzone zostały stoiska promujące rodzicielstwo zastępcze.
2016-06-08
Zaproszenie na festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju przy współpracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie ma zaszczyt zaprosić RODZINY ZASTĘPCZE i PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA na festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 19 czerwca (niedziela) 2016r. o godz. 14.00 w Ośrodku Rekreacji Konnej Hotel Karczma Stara Stajna w Zawidowicach.
2016-06-07
Zapraszamy do udziału w V Pleszewskiej Grze Miejskiej - „Łączy nas piłka” - 23 czerwca 2016 r. (czwartek) od godziny 10.00
23 czerwca 2016r. (czwartek) o godzinie 10.00, rusza kolejna, V Pleszewska Gra Miejska „Łączy nas piłka”.
2016-06-07
Dzień Matki
Podopieczni Ośrodka Wsparcia w Pleszewie wraz z opiekunami zorganizowali spotkanie z okazji Dnia Matki.
2016-06-07
Turniej kręglarski dla osób niepełnosprawnych
Ośrodek Wsparcia w Pleszewie kolejny raz zorganizował Turniej kręglarski dla osób niepełnosprawnych z terenu naszego powiatu.
2016-06-01
ZADZWOŃ PO POMOC - Cztery lata działalności telefonu zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich 801 889 880.
W związku z czwartą rocznicą istnienia pierwszego w Polsce telefonu zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, zapraszamy do zapoznania się z krótką informacją dotycząca jego działalności, a także z danymi dotyczącymi uzależnień behawioralnych, które wydają się być narastającym problemem społecznym w naszym kraju.
2016-05-31
Komunikat
Informujemy, że w dniach 8 czerwca 2016 r. i 22 czerwca 2016r. w godz. od 14.00-17.00 w PCPR w Pleszewie będzie przyjmował psycholog.
2016-05-30
Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego za miłość do drugiego człowieka, za trud codziennego wychowania składamy Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze życzenia wielu sił, zrozumienia i wytrwałości w wypełnianiu tej niezwykłej misji, jaką jest rodzicielstwo zastępcze. Życzymy również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i samych radosnych chwil.
2016-05-25
Wolne miejsca w domach pomocy społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że posiada wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle somatycznie chorych (kobiety i mężczyźni) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (1 miejsce).
2016-05-25
Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Pleszewie
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pleszewie to miejsce, w którym seniorzy mogą spotykać się oraz aktywnie spędzać czas w rodzinnej atmosferze.
2016-05-24
Nowa udoskonalona oferta wsparcia dla osób niesamodzielnych i chorych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Pleszewski Dom Pomocy Społecznej jest placówką całodobowego pobytu dla 148 osób somatycznie chorych (kobiet i mężczyzn) oraz 92 psychicznie chorych mężczyzn.
2016-05-20
Bezpłatne porady psychologa dziecięcego
Jeżeli Twoje dziecko wykazuje problemy wychowawcze, jest zamknięte w sobie lub agresywne, ma problemy komunikacyjne w grupie czy też w rodzinie bądź dotknięte jest innym problemem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie -Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie zaprasza na bezpłatne porady psychologa dziecięcego.
2016-05-19
Nabór na stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Ogłoszenie z dnia 19.05.2016 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie o naborze stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
2016-05-18
Bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym
Młodzieżowe Centrum Kariery w Pleszewie zaprasza młodzież ucząca się, absolwentów, osoby poszukujące pracy, bezrobotne i osoby pracujące na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym.
2016-05-18
Zaproszenie do udziału w projekcie "Młody diabetyk w grupie rówieśniczej"
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Kaliszu zaprasza do udziału w projekcie "Młody diabetyk w grupie rówieśniczej"
2016-05-09
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka
Przypominamy, że 1 raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka
2016-04-29
Młodzi artyści plastycy – ogłaszamy KONKURS dla dzieci i młodzieży!
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 13 do 18 lat z pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej.
2016-04-29
Konkurs Czas na Remont - 150 tysięcy dla Rodzin!
Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs grantowy „Czas na Remont 2016” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2016-04-29
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej powiatu pleszewskiego
Artykuł 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wprowadził obowiązek przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący, a także osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.
2016-04-25
Współpraca z partnerską organizacją GPS Wilhelmshaven
Rok przed jubileuszem 15-lecia współpracy z organizacją Gemeinnützige Gesellschaft fuer paritätische Sozialarbeit m.b.H. (GPS) w Wilhelmshaven (Dolna Saksonia) 8 osobowa delegacja uczestniczyła w wizycie studyjnej.
2016-04-12
"Zasady udzielania dofinansowań do zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Instytucjonalnej w załączeniu przekazuje zasady rudzielania dofinansowań do zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2016-04-08
"Zasady rozpatrywania wniosków ze środków PFRON dot. turnusów rehabilitacyjnych"
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Instytucjonalnej przekazuje zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych.
2016-03-31
Pilna informacja dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka
Fundacja Ernest&Young serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Akademii Świadomego Rodzica
2016-03-24
Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego 500+
Wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego 500+ proszę składać od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie ul. K. Wielkiego 7A, 63-300 Pleszew pok. nr 3
2016-03-18
Wolne miejsca w domach pomocy społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że posiada wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle somatycznie chorych (kobiety – 3 miejsca i mężczyźni – 1 miejsce) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (1 miejsce).
2016-03-07
Dodatek wychowawczy
Dla kogo dodatek wychowawczy? Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty? Gdzie złożyć wniosek?...
2016-03-03
Nabór wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"
Powiat Pleszewski został zakwalifikowany do uczestnictwa w programie Wyrównywania Różnic Między Regionami III
2016-03-02
DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU "Aktywny Samorząd"
Kominikat o terminie przyjmowania wniosków
2016-02-26
Aktywny Samorząd
W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
2016-02-16
Rusza 16 edycja „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.”
Ta coroczna inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
2016-02-15
ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.
2016-02-12
Przypominamy, że 1 raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie-Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach grupy wsparcia, organizowanych w siedzibie Centrum.
2016-02-12
Nabór na szkolenie PRIDE/ dla Kandydatów na Rodziny Zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
2016-02-11
VIVA Seniorzy formularz zgłoszeniowy
W związku ze współorganizacją Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu tegorocznej edycji Targów Viva Seniorzy! (dawniej Targi Aktywni 50+) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.
2016-02-02
Wizyta studyjna w Świetlicy - Lokalnym Centrum Wolontariatu w Pleszewie
Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej od 15 lat służy swoim wsparciem uczniom szkół ponadgimnazjalnych z powiatu pleszewskiego.
2016-02-02
Ferie w Świetlicy
20 wolontariuszy z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie, które prowadzi Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie, zorganizowało 5 FERIE w ŚWIETLICY.
2016-02-01
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2016 roku na terenie Powiatu Pleszewskiego
W załączeniu publikujemy ZARZĄDZENIE NR 1/16 STAROSTY PLESZEWSKIEGO z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2016 roku na terenie Powiatu Pleszewskiego.
2016-01-25
Prośba o przekazanie 1% podatku na pomoc dla Wiktorii
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie w związku z nagłym zachorowaniem małoletniej Wiktorii Dogody na ostrą białaczkę limfoblastyczną zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na pomoc dla Wiktorii.
2016-01-19
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że posiada wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle somatycznie chorych (kobiety – 1 miejsce lub mężczyźni – 1 miejsce) oraz dla przewlekle psychicznie chorych (mężczyźni – 1 miejsce) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (1 miejsce).
2016-01-08
Dzień Sponsora
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie zorganizowało Dzień Sponsora.
2016-01-05
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że posiada 2 wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w dla przewlekle psychicznie chorych (mężczyźni).
2016-01-05
Spotkanie Wigilijne w Ośrodku Wsparcia
Ośrodek Wsparcia w Pleszewie przygotował w dniu 17.12.2015 r.
2016-01-05
Warsztaty teatralne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
Tegoroczne zajęcia zostały przeprowadzone w dniach od 30.11.2015 do 04.12.2015 r.

PCPR Pleszew 2007-2023