2016-11-22
Aktualności
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Powiecie Pleszewskim

Dyrekcja, Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz jednostek organizacyjnych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Wsparcia, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przygotowali spotkanie, na które przybyli również: Starosta Pleszewski – Pan Maciej Wasielewski, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Mirosław Kuberka oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Madaliński.

Święto obchodzone zwyczajowo 21 listopada jest okazją do złożenia podziękowań osobom, które niosą pomoc ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Witając przybyłych gości uroczystość rozpoczęła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Grażyna Kaczmarek, która dziękując wszystkim pracownikom podkreśliła, że praca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest służbą drugiemu człowiekowi, posługą wobec ludzi potrzebujących, cierpiących i niepełnosprawnych, a wykonywanie tej pracy wymaga nie tyko wiedzy, ale również umiejętności zrozumienia drugiego człowieka.


PCPR Pleszew 2007-2019