Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie sprawuje nadzór na funkcjonowaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych :

  • Dom Dziecka w Pleszewie,
  • Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny
  • Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie,
  • Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach,

Tryb umieszczenia dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

  • Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
  • Podstawą skierowania do placówki jest Postanowienie Sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo, wniosek opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej następującego typu: interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.


PCPR Pleszew 2007-2023