Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych - archiwum aktualności

2011-06-27
TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM poszukuje osób z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu
Poszukiwania mają związek z projektem „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce”, na podstawie którego osoby mają okazję otrzymać bezpłatne, kompleksowe wsparcie do końca 2012 roku.
2011-05-23
Zespół Opiniodawczy do spraw opiniowania wniosków z zakresu rehabilitacji zawodowej
Zarządzeniem NR 17/11 Starosty Pleszewskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. powołano Zespół Opiniodawczy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w celu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych na wyposażenie stanowisk pracy oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej.
2011-05-09
Zasady udzielania dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku
Informujemy, że w celu opiniowania i przyznawania środków na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej powołany został nowy Zespół Opiniujący ds. rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji Społecznej.
2011-01-20
Termin składania wniosków w ramach programu Student II
Od 1 lutego 2011 do 28 lutego 2011 przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach realizacji programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
2011-01-20
Zmiana przepisów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
W dniu 29 października 2010 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła z życiem z dniem 1 stycznia 2011 r. (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 226, poz. 1475)
2010-01-29
PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
Powiat Pleszewski już po raz kolejny został zakwalifikowany do uczestnictwa w programie Wyrównywania Różnic Między Regionami II.
2008-03-06
Powiat Pleszewski w programie "Wyrównywania Różnic Między Regionami".
Informujemy, że termin składania projektów w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami wydłuża się do 10 marca br.
2008-03-06
Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim
Zapraszamy do wypełnenia kwestionariusza - badającego potrzeby osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim
2008-01-10
Powiat Pleszewski w programie "Wyrównywania Różnic Między Regionami".
Informujemy, że Uchwałą Nr 681/2007 z dnia 6 grudnia 2007 roku Powiat Pleszewski został zakwalifikowany do uczestnictwa w programie "Wyrównywania Różnic Między Regionami".

PCPR Pleszew 2007-2023