Formularze i wnioski - do pobrania

Osoby niepełnosprawne

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych likwidacji barier technicznych
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych likwidacji barier w komunikowaniu się
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika
Oświadczenie - przetwarzanie danych
Oświadczenie - przetwarzanie danych
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnospr.

Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę w wysokości 15 zł za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej
Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę w wysokości 21 zł za wydanie karty parkingowej
Wniosek o wydanie karty parkingowej
Wniosek o wydanie karty parkingowej - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie karty parkingowej do 16 r. ż. - oświadczenie RODO
Oświadczenie dot. weryfikacji orzeczenia celem wskazania przesłanek do karty parkingowej
Zwrot wpłaty o wydanie karty parkingowej/duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej
Informacja socjalno-społeczna - osoby do 16 r.ż.
Informacja socjalno-zawodowa - osoby po 16 r.ż.
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.)
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby po 16 r.ż.)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dziecko do 16 r. ż.) - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
Upoważnienie do odbioru orzeczenia
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - osoba dorosła
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - osoba do 16 lat
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dziecko do 16 r. ż.) - oświadczenie RODO
Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności
Oświadczenie o miejscu pobytu stałego
Pozostałe

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

PCPR Pleszew 2007-2023