Formularze do pobrania

Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę w wysokości 15 zł za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej
Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę w wysokości 21 zł za wydanie karty parkingowej
Wniosek o wydanie karty parkingowej
Wniosek o wydanie karty parkingowej - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie karty parkingowej do 16 r. ż. - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dziecko do 16 r. ż.) - oświadczenie RODO
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - osoba dorosła
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - osoba do 16 lat
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dziecko do 16 r. ż.) - oświadczenie RODO
Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności
Oświadczenie o miejscu pobytu stałego
Wniosek o dofinansowanie/sfinansowanie zakupu urzadzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się
 
wniosek na likwidację barier architektonicznych
 
wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych
 
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (2018)
 
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Wniosek o udostępnienie danych osobowych

PCPR Pleszew 2007-2019