Mapa serwisu PCPR Pleszew

+- Aktualności

+- Archiwum aktualności

├----> Aktualności z roku 2018

├----> Aktualności z roku 2017

├----> Aktualności z roku 2016

├----> Aktualności z roku 2015

├----> Aktualności z roku 2014

├----> Aktualności z roku 2013

├----> Aktualności z roku 2012

├----> Aktualności z roku 2011

├----> Aktualności z roku 2010

├----> Aktualności z roku 2009

├----> Aktualności z roku 2008

├----> Aktualności z roku 2007

+- O nas

+- Informator pomocy społecznej w Powiecie Pleszewskim

+- Struktura Powiatowego Centrum

├----> Struktura organizacyjna

├----> Schemat organizacyjny

├----> Schemat systemu pomocy społecznej

├----> Statut

├----> Regulamin, statut i kodeks etyki

+- Formularze i wnioski

+- Osoby niepełnosprawne

├----> Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Instytucjonalnej

├----> Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

├----> Regulaminy

├----> Archiwum aktualności

+- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

+- Rodziny Zastępcze i Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

├----> Aktualności

├----> Archiwum aktualności

├----> Rodziny Zastępcze

├----> Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

├----> Usamodzielnienie

├----> Kontakt

+- Domy Pomocy Społecznej

+- Dokmumenty programowe (programy/strategie)

+- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

+- Szkolenia

+- Współpraca zagraniczna

+- Organizacje pozarządowe

+- Zamówienia publiczne

+- Zamówienia publiczne

+- Projekt systemowy pn. „Razem łatwiej” – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim

+- Projekt wrażliwy na wiek - cykl działań aktywizujących osoby w wieku 60+ z wykorzystaniem potencjału wolontaryjnego

+- Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

+- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

+- Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla Młodzieży Dojeżdżającej


PCPR Pleszew 2007-2023