Szkolenia
2015-05-20
Bezpłatne szkolenie dla pracowników służb pomocy społecznej
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie serdecznie zapraszają na bezpłatne dwudniowe szkolenie dla pracowników służb pomocy społecznej, które obędzie się 08 czerwca 2015 roku w godzinach 08:00 — 13:00 oraz 10 czerwca 2015 roku w godzinach 11:00 — 15:00 w siedzibie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie, ul. Św. Ducha 5/13.
2013-11-26
Zaproszenie na szkolenie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza na szkolenie w dniu 9 grudnia 2013 roku (poniedziałek), adresowane do członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Pleszewskiego.
2013-01-24
"Zaproszenie na warsztat z zarządzania zmianą"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Wielkopolski Związek Pracodawców zapraszają na WARSZTAT ZARZĄDZANIA ZMIANĄ.
2012-12-04
Szacunek dla świata rozmówcy – szkolenie kadry pomocy społecznej
Jesteśmy po szkoleniu nt. komunikacji i negocjacji w sytuacjach konfliktowych.
2012-11-17
Wyniki rekrutacji do udziału w „Dialogu społecznym”
Wyniki rekrutacji do udziału w „Dialogu społecznym”.
2012-11-15
Zaproszenie do udziału w "Dialogu społecznym"
Zapraszamy na warsztat "Dialogu społecznego" organizowanego przez Wielkopolski Związek Pracodawców przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2011-12-08
„Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w instytucjach pomocy społecznej”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do udziału w szkoleniu nt. ochrony danych osobowych w placówkach pomocy społecznej. Szkolenie odbędzie się 16 grudnia br w godzinach 10.00 - 15.00 (piątek) w Bibliotece Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie (ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II 5, Budynek Główny).
2011-11-10
Szkolenie dla kadry pomocy społecznej - zmiany w systemie pieczy zastępczej
W dniu 28 października 2011 r. w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zorganizowało szkolenie dotyczące planowanych zmian w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2011-10-31
Dlaczego warto być wolontariuszem? - szkolenie dla nowych wolontariuszy
Centrum Wolontariatu w Pleszewie wszystkich zainteresowanych informuje o nowych terminach spotkań szkoleniowo - informacyjnych dla nowych wolontariuszy pod hasłem "Dlaczego warto być wolontariuszem?"„Teatroterapia jako forma profesjonalizacji wsparcia osób niepełnosprawnych” - Szkolenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

W dniach 13-14 września w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbyły się warsztaty dla 30 opiekunów osób niepełnosprawnych.

2008-09-17 więcej