2012-11-15
Aktualności
Zaproszenie do udziału w "Dialogu społecznym"

Konflikt zaczyna się najczęściej od dobrej intencji, która nie została właściwie wyrażona, z kolei nieświadomość to pierwszy krok do budowania nieporozumienia. Jak wprowadzić spokój i zrozumienie w relacjach z innymi? Co to znaczy rozmawiać konstruktywnie? Prosty, jasny, przekazany z wyczuciem komunikat to klucz do budowania relacji i porozumienia z innymi.

Zapraszamy na warsztat "Dialogu społecznego" organizowanego przez Wielkopolski Związek Pracodawców przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Dialog adresowany jest dla kadry pomocy społecznej oraz ngo-sów z terenu Powiatu Pleszewskiego.

Podczas warsztatu zastanowimy się, jakie narzędzia komunikacyjne warto dobierać, żeby zachowując dobrą relację z drugą osobą osiągać jednocześnie cele własne i społeczne.

Na treningu m.in. :

- popatrzymy na to, w jaki sposób dochodzi do konfliktów,

- dowiemy się, co trzyma nas w schematach komunikacyjnych, które „nie działają”,

- wypracujemy własny sposób radzenia sobie z blokadami komunikacyjnymi własnymi i innych,

- poznamy podstawowe narzędzia komunikacyjne: pacing (dopasowanie) i leading (prowadzenie),

- przetestujemy najskuteczniejsze sposoby wykorzystywania różnych meta programów w drodze do porozumienia i współpracy.

Program warsztatu jest następujący:

1. Diagnoza potrzeb indywidualnych i społecznych uczestników.

2. Co to jest kontrakt zespołowy? Do czego może się przydać w temacie dialogów społecznych. Stworzenie kontraktu grupowego.

3. Test stylów w rozwiązywaniu konfliktów (rywalizacja, współpraca, kompromis, unikanie, współpraca).

4. Negocjacje oparte na zasadach WIN - WIN: oddzieleni ludzi od problemu, skoncentrowanie się na interesach, a nie stanowiskach, poszukiwanie różnych korzystnych dla obu stron rozwiązań.

5. BATNA - Best Alternative to a Negotiated Agrement - czyli najlepsza alternatywa do negocjowania porozumienia. Czym jest i jak ją rozpoznawać?

6. Case study - praca nad zgłaszanymi przez uczestników sytuacjami konfliktu interesów i innych konfliktów; wypracowywanie rozwiązań, scenki.

7. Kotwiczenie sukcesu - jaką zmianę lub nową umiejętność zaczniesz stosować w życiu od razu? Wizualizacja wzmacniająca realizację powyższego celu lub zmiany.

Udział w dialogu jest bezpłatny z zagwarantowanym cateringiem podczas zajęć oraz materiałami dydaktycznymi.

Warunkiem uczestnictwa jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz konieczność wypełnienia zaświadczenia (w załączeniu) i przesłania na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew (z dopiskiem: Dialog Społeczny).

Program 8 godzinnych zajęć prowadzony będzie z udziałem doświadczonego coacha - Małgorzata Sypniewska.

28 listopada 2012 roku w godz. 8.00-16.00

Hotel Karczma Stara Stajnia, Zawidowice 14a

Zapisy: pr@pcpr-pleszew.pl oraz pod nr tel. 062/7420-162 (Ewelina Grygiel).

Rekrutacja trwa do dnia 26.11.br (godz. 14.00) lub do wyczerpania miejsc. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie: www.pcpr-pleszew.pl

Liczba miejsc ograniczona !!!

Zapraszamy do udziału!

Zaświadczenie o zatrudnieniu - do pobrania w formacie word

Organizowany w Powiecie Pleszewskim i za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie „Dialog społeczny” realizowany jest w ramach projektu „CSR i flexicurity – podstawa biznesu wielkopolskich przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


PCPR Pleszew 2007-2015