Archiwum aktualności z roku 2019
2019-12-13
Rozdano certyfikaty rodzinom zastępczym/prowadzącym rodzinny dom dziecka
Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu pleszewskiego brały udział w warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.
2019-12-10
SPOTKANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Dnia 27 listopada 2019r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
2019-12-10
Spotkanie wigilijne u Pleszewskich Amazonek
06 grudnia 2019 roku przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Pleszewie z Panią Małgorzatą Szeląg - Zastępcą Dyrektora gościły na spotkaniu wigilijnym u Pleszewskich Amazonek
2019-12-06
Konferencja poświęcona tematyce przemocy seksualnej wobec dzieci oraz stosowaniu mediacji
05 grudnia 2019 roku w Restauracji Bax odbyła się konferencja poświęcona tematyce przemocy seksualnej wobec dzieci oraz stosowaniu mediacji
2019-12-05
Integracyjne spotkanie andrzejkowe
Tradycją już stało się organizowanie spotkań integracyjnych umożliwiających spotkanie się uczestników ośrodka wsparcia, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz domów pomocy społecznej oraz wspólną zabawę.
2019-11-28
Porozumienie z Fundacją ANIAMCJĄ na realizację projektu „Pomagamy z SOS HOMINI”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie podpisało porozumienie z Fundacją ANIAMCJĄ na realizację projektu „Pomagamy z SOS HOMINI”.
2019-11-22
Podsumowanie 4-letniej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
W dniu 21 listopada 2019r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego 7a odbyło się podsumowanie 4-letniej kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
2019-11-21
SAMOPOMOCOWE GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie od 13 listopada 2019 roku prowadzi cykliczne spotkania SAMOPOMOCOWEJ GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE.
2019-11-20
Spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych
W dniu 08.11.2019r. po raz kolejny odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych.
2019-11-13
Wolne miejsca w domach pomocy społecznej
Informujemy, że w chwili obecnej posiadamy 1 wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/oddział dla przewlekle somatycznie chorych osób (mężczyzna) oraz 1 miejsce w Domu Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie chłopców w Broniszewicach.
2019-11-04
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na szkolenie PRIDE/Rodzinna Piecza Zastępcza
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu PRIDE/dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe zapraszamy osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2019-10-31
Szkolenie z pierwszej pomocy
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza rodziny zastępcze do udziału w grupach wsparcia, które odbędą się 8 listopada 2019 r. na kręgielni w Pleszewie.
2019-10-31
Szkolenie z pierwszej pomocy
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie informuje, że w dniu 18.10.2019r. odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników medycznych Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie.
2019-10-29
Konferencja "Czas to mózg"
Prawie 150 osób uczestniczyło w konferencji „Czas to mózg” organizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Pleszewskie Centrum Medyczne z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu, której pomysłodawcą i inicjatorem jest Pan Dominik Kołaski.
2019-10-15
Komunikat PWRIII obszar A
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
2019-10-08
Zaproszenie dla rodzin zastępczych na szkolenie z pierwszej pomocy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie zaprasza rodziny zastępcze na szkolenie z pierwszej pomocy
2019-10-08
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie informuje, że w dniu 15.10.2019r. (wtorek) i 22.10.2019r. (wtorek) odbędą się kolejne warsztaty psychologiczne w ramach realizacji projektu pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” od godz. 10.00 do godz. 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2019-10-08
Bezpłatne warsztaty oraz porady psychologiczne i pedagogiczne w ramach projektu pod tytułem: "Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin:
Informujemy, że rodziny zastępcze mają możliwość skorzystania z bezpłatnych warsztatów oraz porad psychologicznych i pedagogicznych w ramach projektu pod tytułem: "Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin".
2019-09-16
Grupy wsparcia Nowolipsk
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie i realizacja projektu pn. „Moja Rodzina i Ja- Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” w dniu 30.08.2019r. w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie grup wsparcia w plenerze w Nowolipsku przy zabytkowym budynku prezentującym kulturę ludową/wiejską i przy pomniku przyrody zabytkowym Dębie.
2019-09-16
Grupy wsparcia
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie i realizacją projektu pn. „Moja Rodzina i Ja - Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” w dniu 30.08.2019 r. w siedzibie PCPR w Pleszewie odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych z psychologiem /pedagogiem.
2019-09-13
Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” - warsztaty dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Fundacji EY pn: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” informuje, że od września 2019 r. będą odbywały się warsztaty dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.
2019-09-10
Punkt Konsultacyjny
Informujmy, że w miesiącach IX/2019 i X/2019 na potrzeby opiekunów zastępczych został uruchomiony punkt konsultacyjny obsługiwany przez pedagogów.
2019-08-23
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na szkolenie PRIDE/Rodzinna Piecza Zastępcza
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu PRIDE/dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe zapraszamy osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2019-08-23
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że w dniu 28.08.2019 r. i 04.09.2019 r. odbędą się warsztaty z psychologiem dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na temat: „Umiejętności rozwijających kompetencje społeczne w zakresie budowania stabilnego obrazu samego siebie”
2019-08-23
Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka
Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 30.08.2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie PCPR w Pleszewie.
2019-08-05
Komunikat
Informuję, że termin składania wniosków o dofinansowanie pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" upływa z dniem 30 września 2019 r.
2019-08-01
Wnioski do rządowego programu „Dobry Start”
Informujemy, że od 01.08.2019 r. przyjmujemy wnioski do rządowego programu „Dobry Start”
2019-08-01
Spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych z psychologiem i pedagogiem
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie i realizacją projektu: pn.: „Moja Rodzina i Ja – Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” w dniu 25.07.2019r. w siedzibie PCPR w Pleszewie odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych z psychologiem i pedagogiem.
2019-07-30
Komunikat
Zarząd PFRON uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie nr 1 "Aktywny samorząd".
2019-07-30
EDUKACYJNA STREFA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przy ul. Wyspiańskiego 6 (budynek PUP I piętro, pokój 21 i 22) zacznie działać Edukacyjna strefa przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2019-07-30
Nowa siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie od dnia 1.08.2019 roku zmienił siedzibę.
2019-07-22
Trwa nabór uczestników do PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO „PARTNER”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. prowadzony będzie Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”.
2019-07-17
Zaproszenie na Nording Walking
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze na Nording Walking
2019-07-17
Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
Przypominamy, że odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
2019-06-24
Komunikat
W dniu 2 lipca br. o godz. 16.30 w restauracji Impresja przy ul. Przemysła II nr 10 w Pleszewie odbędą się warsztaty z zakresu profilaktyki onkologicznej w ramach projektu "Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet"
2019-06-04
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Pleszewskim
W dniu 02.06.2019 r. w Gołuchowie odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w których udział wzięły rodziny zastępcze wraz z dziećmi.
2019-06-03
Komunikat
Fundacja Vis Maior prowadzi nabór uczestników do jesiennego szkolenia z rehabilitacji podstawowej dla osób niewidomych, które jest częścią ogólnopolskiego projektu "Kurs na samodzielność 2019".
2019-06-03
Druga rekrutacja na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”
W dniu 27 maja br. rozpoczyna się proces rekrutacji słuchaczy na II edycję studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”.
2019-05-30
Zaproszenie
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Pleszew przy udziale Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej ma zaszczyt zaprosić rodziny zastępcze i prowadzących rodzinny dom dziecka wraz z dziećmi do uczestnictwa w spotkaniu z okazji Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
2019-04-30
Komunikat
Komunikat - termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I
2019-04-30
Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie - oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Fabianowie
Informujemy, że w chwili obecnej posiadamy 1 wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/Oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Fabianowie.
2019-04-25
Przedstawiciele PCPR uhonorowani na ogólnopolskim forum
W XIV Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. "Zawsze z Rodziną" w Ciechocinku wzięło udział 100 uczestników reprezentujących liderów powiatowych systemów pomocy społecznej i wsparcia rodziny z całego kraju. Organizatorem czterodniowego forum (31.03. – 3.04.2019 r.) było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”.
2019-03-04
Komunikat
Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd Moduł II"
2019-02-25
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na szkolenie PRIDE/Rodzinna Piecza Zastępcza
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu PRIDE/dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe zapraszamy osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
2019-02-20
Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie - oddział dla przewlekle somatycznie chorych osób (kobiety)
Informujemy, że pleszewski Dom Pomocy Społecznej obecnie dysponuje dwoma wolnymi miejscami dla somatycznie chorych kobiet.
2019-02-12
„Ratownicy medyczni dzieciom”
Szanowni Państwo, projekt pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” na terenie powiatu pleszewskiego realizowany jest już od dwóch lat.
2019-02-04
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.
2019-02-04
Komunikat
W zakładce osoby niepełnosprawne zamieszczono zasady udzielania dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku
2019-01-30
Średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu "Senior+" w Pleszewie
Zarządzeniem nr 3/19 Starosty Pleszewskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku ustalono nowy średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu "Senior+" obowiązujący w obecnym roku, który wynosi 520,39 zł.
2019-01-30
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2019 roku na terenie Powiatu Pleszewskiego
Zarządzeniem nr 2/19 Starosty Pleszewskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku ustalono nowy średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Pleszewskiego obowiązujący w obecnym roku.
2019-01-25
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych w 2019 r.
Przypominamy, że w roku 2019 będą również odbywały się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
2019-01-22
Aktywizacja absolwentów z niepełnosprawnością z Wielkopolski - Nowy projekt Fundacji!
Fundacja zaprasza absolwentów szkół wyższych poszukujących pracy, którzy chcą zrealizować swoje plany zawodowe.

PCPR Pleszew 2007-2023