2019-03-04
Aktualności
Komunikat - termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd Moduł II"


Od dnia 08.03.2019 r. do dnia 30.03.2019 r. dla wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej.

Od dnia 02.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej.

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny będzie od dnia 8 marca 2019 r.

1. na stronie internetowej PCPR www.pcpr-pleszew.pl (Zakładka Aktywny Samorząd 2019),

2. w siedzibie PCPR Kazimierza Wielkiego 7a – Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Instytucjonalnej, pokój 1, Tel. 62 7420-161


PCPR Pleszew 2007-2019