2019-02-04
Aktualności
Komunikat

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Dokument dostępny jest pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-akty-2/

Informacje o programie dostępne są również w zakładce Aktywny samorząd 2019 rok na stronie PCPR.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

PCPR Pleszew 2007-2019