2019-01-22
Aktualności
Aktywizacja absolwentów z niepełnosprawnością z Wielkopolski - Nowy projekt Fundacji!

Szanowni Państwo

Aktywizacja absolwentów z niepełnosprawnością z Wielkopolski – z takimi działaniami Fundacja PODAJ DALEJ rozpoczyna Nowy Rok!

Fundacja zaprasza absolwentów szkół wyższych poszukujących pracy, którzy chcą zrealizować swoje plany zawodowe. W Fundacji mogą liczyć na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym, coachem i trenerem pracy. Współpracując z doradcą zawodowym, absolwenci mogą zdobyć dodatkowe umiejętności, otrzymać płatny staż i zatrudnienie. Każdy z absolwentów może skorzystać ze szkolenia dopasowanego do wymogów potencjalnego pracodawcy, wymogów runku pracy czy specyfiki danego zawodu, by zwiększyć swoje szanse i utrzymać się na stanowisku pracy. Absolwenci mający aspiracje by rozpocząć działania na własną rękę i otworzyć własną działalność otrzymają kompleksowe wsparcie przez okres 6 miesięcy a także wsparcie finansowe.

Fundacja rozszerza również swoje działania i uruchomiła bezpłatne konsultacje dla pracodawców, chcących przygotować osoby po studiach do pracy na konkretnym stanowisku pracy, a także dowiedzieć się o możliwościach dofinansowań przy zatrudnianiu pracownika z niepełnosprawnością.

Współpraca będzie miała charakter ciągły wraz z półrocznym wsparciem pracodawcy i pracownika po zatrudnieniu absolwenta.

Godziny spotkań, konsultacji ustalane są indywidualnie, nie będą one kolidowały z obecnymi działaniami absolwentów, np. studiami, mogą również odbywać się w formie zdalnej.

Osoby chcące rozpocząć własną działalność, otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe przez okres 6 miesięcy.

Wsparcie dla absolwentów możliwe jest dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON i 1% Fundacji Podaj Dalej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji Podaj Dalej.

e-mail: absolwent@podajdalej.org.pl

Tel. 63 211 22 19


PCPR Pleszew 2007-2019