2019-10-15
Aktualności
Komunikat PWRIII obszar A

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A "Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRIII).

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12 kwietnia 2002r., zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Dostosowanie może wynieść nawet 165 000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A "PWRIII" w 2019 roku.

Dostosowania architektoniczne mogą dotyczyć wyłącznie powierzchni wspólnych ( nie jest możliwe finansowanie dostosowań w poszczególnych lokalach mieszkalnych) i mogą polegać np. na budowie szybu windowego, zakupie i instalacji windy ( w tym przyschodowej ), przystosowaniu ciągów komunikacyjnych oraz drzwi, budowie podjazdu, likwidacji progów, a także dostosowaniu budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową, poprzez oznaczenia ciągów komunikacyjnych ( w tym schodów) w kolorach kontrastowych, montażu przycisków w alfabecie Braiil´a w windach, w przypadku nowych wind zapewnieniu komunikatów głosowych.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektu dotyczącego inwestycji w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w ramach obszaru A "Programu wyrównywania różnic między regionami III" należy składać do Oddziału Wielkopolskiego PFRON w terminie do 30 listopada 2019 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Funduszu:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowosci-w-programie-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/


PCPR Pleszew 2007-2020