2019-11-13
Aktualności
Wolne miejsca w domach pomocy społecznej

Informujemy, że w chwili obecnej posiadamy 1 wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/oddział dla przewlekle somatycznie chorych osób (mężczyzna) oraz 1 miejsce w Domu Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie chłopców w Broniszewicach.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie wynosi: 3.788,56 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach: 4.540,38 zł.

Zapraszamy do składania dokumentacji.

Osoba do kontaktu bezpośredniego w sprawach umieszczeń:

Ewelina Grygiel – spec. ds. osób niepełnosprawnych oraz pomocy instytucjonalnej

tel. 62/7420-161

e-mail: grygiele@pcpr-pleszew.pl


PCPR Pleszew 2007-2020