2019-10-29
Aktualności
Konferencja "Czas to mózg"

Prawie 150 osób uczestniczyło w konferencji „Czas to mózg” organizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Pleszewskie Centrum Medyczne z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu, której pomysłodawcą i inicjatorem jest Pan Dominik Kołaski. Jednak najlepsze pomysły i inicjatywy zawsze muszą spotkać się z aprobatą innych osób i tutaj serdecznie dziękujemy Pani Grażynie Kaczmarek Prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju, Panu Pawłowi Przybyłowi Wiceprezesowi Stowarzyszenia Centrum Rozwoju, Panu Błażejowi Górczyńskiemu Prezesowi Pleszewskiego Centrum Medycznego oraz Panu Maciejowi Wasielewskiemu Staroście Pleszewskiemu oraz Panu Damianowi Szewdziakowi Wicestaroście Pleszewskiemu, na których pomoc i wsparcie zawsze możemy liczyć.

Podczas konferencji zostało wygłoszonych pięć prelekcji. Pierwszy wykład „Pacjent z podejrzeniem objawów udaru mózgu w działaniach Zespołu Ratownictwa Medycznego”, zaprezentował Pan Dominik Kołaski – ratownik medyczny. Pani Marta Dziedzic – specjalista neurologii, przedstawiła temat „Opieka szpitalna nad pacjentem z udarem mózgu – nowe wyzwania”. Częścią wystąpienia Pani neurolog był wywiad z osobami, które doświadczyły udaru mózgu. Doktor nauk medycznych Pani Marta Kałużna – Oleksy specjalista kardiologii wygłosiła prelekcję na temat: „Arytmia grozi udarem – co każdy powinien wiedzieć o migotaniu przedsionków”. Temat „Cukrzyca – choroba cywilizacyjna diagnostyka, leczenie i powikłania” przedstawiła lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog Pani Natalia Mikołajczak - Walendowska. Pani Ewelina Żuk omówiła tematykę „Prawidłowego żywienia jako elementu profilaktyki i rehabilitacji udaru mózgu”.

Podczas konferencji i bezpośrednio po niej wszyscy uczestnicy mogli uczestniczyć w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadzili ratownicy medyczni.


PCPR Pleszew 2007-2020