2019-01-30
Aktualności
Średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu "Senior+" w Pleszewie


Zarządzeniem nr 3/19 Starosty Pleszewskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku ustalono nowy średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu "Senior+" obowiązujący w obecnym roku, który wynosi 520,39 zł.

Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U. z dnia 21 stycznia 2019 r. poz. 896).


PCPR Pleszew 2007-2019