2019-11-28
Aktualności
Porozumienie z Fundacją ANIAMCJĄ na realizację projektu „Pomagamy z SOS HOMINI”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie podpisało porozumienie z Fundacją ANIAMCJĄ na realizację projektu „Pomagamy z SOS HOMINI”. W projekcie działać będzie Powiatowa Świetlica Środowiskowa- Lokalne Centrum Wolontariatu, które angażować będzie wolontariuszy na rzecz osób potrzebujących.

Projekt skierowany jest do osób samotnych, krótko lub długotrwale wykluczonych, do osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy potrzebują pomocy wolontariuszy w codziennych czynnościach i zadaniach np.: zrobienie zakupów, odebranie recept, wyjście na spacer, pomoc w porządkach domowych, towarzystwo czy umycie klatki schodowej itd. Dziesięciu osobom potrzebującym Fundacja ANIMACJA może zapewnić telefon typu smartfon z dostępem do Internetu, zapewni również przeszkolenie z zakresu obsługi telefonu oraz aplikacji- którą można zainstalować bezpłatnie na telefonie lub tablecie. Osobą odpowiedzialną za kontakt z osobami potrzebującymi jest Emilia Golińska- Koordynatorka, z którą można skontaktować się pod numerem: +48 519555974 lub w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na ul. B. Krzywoustego 3 (koło Żabki) w Pleszewie. Osoby potrzebujące mogą liczyć na wsparcie koordynatorki na każdym etapie trwania projektu.

Fundacja zaprasza do projektu również osoby, które chcą pomagać! Z wolontariuszami zostanie podpisane porozumienie wolontariackie, oraz przeszkoleni zostaną oni z użytkowania aplikacji SOS HOMINI. Dla wolontariuszy przygotowany został pakiet lojalnościowy- najaktywniejsi otrzymają nagrody za swoją pracę, takie jak: lunch boxy, kubki, czy bony. Zorganizujemy dla nich dwa szkolenia wstępne: 6 grudnia (piątek) o godz. 14.00 - 16.00 w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na ul. B. Krzywoustego 3 w Pleszewie odbędzie sie szkolenie dla wolontariuszy seniorów i osób dorosłych.

16 grudnia (poniedziałek) o godz. 9.00-12.00 w Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej Lokalne Centrum Wolontariatu na ul. Św. Ducha 5 odbędzie się szkolenie dla wolontariuszy młodzieżowych (od 14 do 20 roku życia).

W projekcie wezmą udział wolontariusze współpracujący od kilku lat z Powiatową Świetlicą Środowiskową Lokalnym Centrum Wolontariatu w Pleszewie. Zachęcamy osoby, które chcą zostać wolontariuszami do odwiedzenia Świetlicy i poznania szczegółów projektu.

Swój udział w projekcie wolontariusze mogą zgłaszać do Mariki Włodarczyk - Koordynatorki wolontariuszy pod numerem: +48 670048678.

Do projektu przyłączyły się takie instytucje jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rodzinie - Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej - Lokalne Centrum Wolontariatu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, oraz Szkolne Kluby Wolontariusza z pleszewskich szkół.

Aplikacja powstała dzięki Fundacji SOS HOMINI z Międzychodu. W Pleszewie aplikacja wdrożona będzie w ramach projektu Social(i)Makers (Twórcy społeczni) Lokalny Pilot innowacji społecznej który realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z Poznania.


PCPR Pleszew 2007-2020