2019-10-31
Aktualności
Szkolenie z pierwszej pomocy

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie informuje, że w dniu 18.10.2019r. odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników medycznych Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie. Podczas spotkań uczestnicy zdobyli wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej względem dzieci oraz osób dorosłych.

Ratownicy medyczni zapoznali rodziców zastępczych z podstawami prawnymi udzielania pierwszej pomocy oraz najważniejszymi zasadami pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.


PCPR Pleszew 2007-2020