2019-12-10
Aktualności
SPOTKANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE


Dnia 27 listopada 2019r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście -przedstawiciele instytucji wspierających rodziny dotknięte przemocą m.in. przedstawiciel KPP w Pleszewie, kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Pleszewie, przedstawiciel Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR w Pleszewie, kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznych oraz przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych poszczególnych gmin powiatu pleszewskiego. Prowadząca spotkanie Kierownik OIK w Pleszewie pani Maria Przybył przedstawiła efekty działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie podjęte w roku 2019 w zakresie profilaktyki przemocy w rodzinie oraz wsparcia osób doświadczających przemocy. Podjęto także temat związany z rekrutacją osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie i próbę wypracowania nowej strategii działania związanej właśnie z podejmowaniem oddziaływań wobec tych osób.


PCPR Pleszew 2007-2020