2012-12-04
Aktualności
Szacunek dla świata rozmówcy – szkolenie kadry pomocy społecznej

Jesteśmy po szkoleniu nt. komunikacji i negocjacji w sytuacjach konfliktowych.

Konflikt zaczyna się najczęściej od dobrej intencji, która nie została właściwie wyrażona, z kolei nieświadomość to pierwszy krok do budowania nieporozumienia. Jak wprowadzić spokój i zrozumienie w relacjach z innymi? Co to znaczy rozmawiać konstruktywnie? Prosty, jasny, przekazany z wyczuciem komunikat to klucz do budowania relacji i porozumienia z innymi. Kadra pomocy społecznej z Powiatu Pleszewskiego została zaproszona przez Wielkopolski Związek Pracodawców do udziału w spotkaniu pn. „Dialog społeczny”. Dialog prowadziła doświadczony w kształtowaniu kompetencji miękkich - psycholog i coach Małgorzata Sypniewska.

Spotkanie zainspirowało nas wszystkich do kontynuacji tematu i mamy nadzieję na kolejną edycję podnoszącą nasze kompetencje społeczne tak bardzo potrzebne w życiu zawodowym. Żyjemy w określonym środowisku pracy i w otoczeniu osób, którym na co dzień staramy się pomagać. Poznanie różnych schematów komunikacyjnych, podstawowych narzędzi i sposobów porozumienia i współpracy pozwala nam lepiej pracować.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy Powiatowego Centrum, Domu Dziecka w Pleszewie oraz Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Organizowany w Powiecie Pleszewskim i za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie „Dialog społeczny” realizowany był w ramach projektu „CSR i flexicurity – podstawa biznesu wielkopolskich przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


PCPR Pleszew 2007-2015