2011-11-10
Aktualności
Szkolenie dla kadry pomocy społecznej - zmiany w systemie pieczy zastępczej

W dniu 28 października 2011 r. w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla Młodzieży Dojeżdżającej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zorganizowało szkolenie dotyczące planowanych zmian w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Szkolenie prowadził Pan Mirosław Sobkowiak Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „ Centrum”.


PCPR Pleszew 2007-2015