Aktualnoci

Szkolenie dla wychowankw opuszczajcych rodziny zastpcze i placwki opiekuczo-wychowawcze

W dniu 16.12.2009 r. zostao przeprowadzone szkolenie dla wychowankw rodzin zastpczych i placwek opiekuczo-wychowawczych, ktrzy w 2010 r. ukocz 18 rok ycia.

W szkoleniu brali udzia take opiekunowie usamodzielniajcych si wychowankw.

Omwiono nastpujce tematy:

  • procedury usamodzielnienia- rodzaje pomocy przysugujcej usamodzielnianym wychowankom,
  • zmiana przepisw dotyczcych udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie,
  • sposb przygotowania indywidualnego planu usamodzielnienia, jego realizacj we wsppracy z opiekunem usamodzielnienia i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
  • warunki otrzymywania pomocy na kontynuacj nauki i usamodzielnienie,
  • tryb zawieszania i odmowa udzielania pomocy pieninej,
  • podstawowe dokumenty potrzebne do otrzymania pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
  • sprawy biece.

Szkolenie przeprowadzili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie: Agnieszka Oblizajek i Patrycja Strumiska.

2009-12-17PCPR Pleszew 2007-2015