2012-11-25
Aktualności
Wyniki rekrutacji do udziału w „Dialogu społecznym”

1/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Jolanta Majewska

- Wioleta Borkowska

- Anna Dziatkiewicz

- Dorota Olejniczak

- Ewelina Grygiel

- Anna Przybył

2/ Dom Dziecka w Pleszewie

- Patrycja Wieruszewska

- Klaudia Kubicka

- Aneta Haak

- Katarzyna Król

3/ Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie

- Iwona Karolczak

- Iwona Wojcieszak

- Ewa Pachciarek

- Anna Baszyńska

- Renata Jurgawka


PCPR Pleszew 2007-2015