2011-11-23
Aktualności
„Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w instytucjach pomocy społecznej”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do udziału w szkoleniu nt. ochrony danych osobowych w placówkach pomocy społecznej.

Szkolenie odbędzie się 16 grudnia br w godzinach 10.00 - 15.00 (piątek) w Bibliotece Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie (ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II 5, Budynek Główny).

Program szkolenia jest następujący:

1. Ochrona danych - podstawowe pojęcia.

2. Przepisy ogólne.

3. Organ ochrony danych osobowych.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą.

6. Zabezpieczenie danych osobowych.

7. Rejestracja zbiorów danych osobowych.

8. Przepisy karne.

9. Akty wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności:

- w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (wymagana prawem dokumentacja, w tym w szczególności polityka bezpieczeństwa oraz wszelkiego rodzaju instrukcje),

- w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych GIODO.

10. Przetwarzanie danych osobowych - szczególne przepisy (w tym ustawa o pomocy społecznej).

11. Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

12. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy, przypadki naruszeń ochrony danych osobowych.

13. Wybrane decyzje wydane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące zagadnień pomocy społecznej.

14. Dobre praktyki w zakresie ochrony informacji.

15. Ochrona praw autorskich.

Prowadzący: Piotr Szpera - specjalista z zakresu ochroną informacji (w tym danych osobowych).

Koszty szkolenia pokrywa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne oraz certyfikat uczestnictwa.

Prosimy o zgłoszenie uczestników do dnia 13 grudnia br na adres mailowy: pr@pcpr-pleszew.pl z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska pracy.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w rekrutacji uwzględniona zostanie kolejność zgłoszeń.

W ramach szkolenia zapewniamy obiad oraz serwis kawowy, koszt 10,00 zł – zbiórka pieniędzy w dniu szkolenia.

Oprac. Ewelina Grygiel - spec. ds. szkoleń i promocji PCPR w Pleszewie


PCPR Pleszew 2007-2015