Aktualnoci

Grupa wsparcia dla rodzin zastpczych. Podsumowanie realizacji cyklu warsztatowego z zakresu umiejtnoci wychowawczych.

W projekcie pn. Warsztaty umiejtnoci wychowawczych czyli jak doskonali relacja z wasnym dzieckiem wzio udzia 25 rodzicw zastpczych z Powiatu Pleszewskiego. Dziki pozyskanej przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagroonym, Osobom Niepenosprawnym oraz Wsppracy z Zagranic dotacji Wojewody Wielkopolskiego rodzice z udziaem psychologa mogli zapozna si z zasadami i skutecznoci rnych metod wychowawczych, wsplnie przedyskutowa problemy wychowawcze z jakimi stykaj si na co dzie oraz zapozna si z tematyk zjawiska przemocy domowej (wykad prowadzony przez Agnieszk Kusiak Kierownika Powiatowego Orodka Interwencji Kryzysowej).

Nieoczekiwanym i bezporednim efektem cyklu warsztatowego jest powstanie grupy wsparcia dla rodzin zastpczych. Grupa bdzie spotyka si w siedzibie Powiatowego Centrum dla przedyskutowania rnych problemw dotyczcych codziennej pracy wychowawczej rodzicw. Spotkania odbd si z udziaem pracownikw socjalnych specjalistw pracy z rodzin z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz psychologa klinicznego Hanny Rozbickiej Winieckiej.

2009-12-10PCPR Pleszew 2007-2015