Aktualnoci

WARSZTATY EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNE

Od wrzenia ruszyy w Powiatowej wietlicy rodowiskowej dla modziey dojedajcej w Pleszewie WARSZTATY EDUKACYJNO- PROFILAKTYCZNE.

Warsztaty realizowane s w ramach tegorocznych X WIELKOPOLSKICH DNI STOP UZALENIENIOM, bior w nim udzia uczniowie szk ponadgimnazjalnych.

Udzia w warsztatach jest bezpatny. Warsztaty finansowane s ze rodkw Wojewody Wielkopolskiego.

Warsztat zrealizowany zostanie w ramach czterech spotka, w miesicach wrzesie-grudzie (jeden raz w miesicu jedno spotkanie). Kade ze spotka potrwa 6 godzin.

W sumie w warsztatach wemie udzia 20 uczniw z Powiatu Pleszewskiego.

Harmonogram warsztatw wraz z ramowym programem:

28 wrzenia (poniedziaek) Spotkanie I godziny 8.00-14.00

 • Integracja grupy
 • Trening Zastpowania Agresji:
 • Instytucje i organizacje pomagajce
 • Praca nad przygotowaniem Happeningu w ramach X WDSU

26 Padziernik 2009 r. Spotkanie 2 godziny 8.00-14.00

 • Profilaktyka uzalenie - psychologiczne aspekty uzalenienia od alkoholu i narkotykw
 • Trening Zastpowania Agresji
 • Omwienie teoretyczne FAS (alkoholowego zespou podowego)
 • Praca nad przygotowaniem Happeningu w ramach X WDSU

Listopad 2009r. Spotkanie III godziny 8.00-14.00

 • Trening Zastpowania Agresji
 • PROGRAM ZATRZYMAJ SIʔ
 • Odpowiedzialno prawna nieletnich
 • Praca nad przygotowaniem Happeningu w ramach X WDSU

Grudzie 2009r. Spotkanie IV godziny 8.00-14.00

 • Opracowanie scenariusza Happeningu powiconego profilaktyce uzalenie, ktry zostanie przedstawiony uczniom szk ponadgimnazjalnych
 • Podzia rl i zada
 • Prba

Realizatorzy:

 • Powiatowa wietlica rodowiskowa dla modziey dojedajcej,
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagroonym, Osobom Niepenoprawnym oraz Wsppracy z Zagranic,
 • Powiatowy Zesp Profilaktyczny,
 • Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

2009-10-15PCPR Pleszew 2007-2015