Aktualnoci

Warsztaty dla opiekunw osb niepenosprawnych pn.: Teatroterapia jako forma profesjonalizacji wsparcia osb niepenosprawnych intelektualnie


SZANOWNI PASTWO

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagroonym, Osobom Niepenosprawnym oraz Wsppracy z Zagranic w Pleszewie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zapraszaj: instruktorw-terapeutw, pedagogw specjalnych, psychologw terapeutw i wszystkich, ktrzy w swojej pracy spotykaj si z osobami o rnych rodzajach i stopniach niepenosprawnoci, do wzicia udziau w warsztatach specjalistycznych organizowanych w ramach projektu: Teatroterapia jako forma profesjonalizacji wsparcia osb niepenosprawnych intelektualnie.

Warsztaty obejmowa bd:

  • zajcia praktyczne: Jak pobudza aktywno osb niepenosprawnych prowadzone przez mgr Magdalen StrkPiro (pedagoga o specjalnociach: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika oraz trenera I stopnia PSPiA KLANZA) 18 godzin
  • teoretyczne: O twrczoci osb niepenosprawnych zaoenia nie tylko teoretyczne prowadzone przez dr Anit Stefask (pedagoga, specjalist z dziedziny teatru i arteterapii) 2 godziny.

Celem Warsztatw jest:

1. Zapoznanie uczestnikw z moliwociami wykorzystania rnorodnych metod i technik z osobami niepenosprawnymi.

2. Zapoznanie z teoretycznymi podstawami oddziaywa pobudzajcych aktywno osb niepenosprawnych.

3. Dowiadczanie na wasnym przykadzie znaczenia zmysw w percepcji rzeczywistoci.

Warsztaty przeprowadzone zostan w dniach 1314 wrzenia 2008 r. (sobota i niedziela) w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. azienna 6 w godzinach:

13 wrzenia 10.oo 19.oo

14 wrzenia 10.oo 18.3o


Koszt udziau w Warsztatach wynosi 35,- od osoby (w tym dwa obiady oraz materiay dydaktyczne). Nieobecno na zajciach lub rezygnacja z posiku nie zmniejsza kosztu warsztatw. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywaj we wasnym zakresie lub przez instytucje ich delegujce. Uczestnicy powinni posiada wygodny strj i obuwie sportowe.


Warunkiem uczestnictwa jest wypenienie (drukowanymi literami w celu waciwego zapisu danych osobowych na zawiadczeniach o ukoczeniu Warsztatw) karty zgoszenia do 29 sierpnia br. i przesanie jej na adres Centrum Kultury i Sztuki ul. azienna 6, 62-800 Kalisz, lub poczt elektroniczn na adres e-mail: art1@ckis.kalisz.pl oraz wpata 35z na konto Stowarzyszenia Bank Spdzielczy w Pleszewie nr 72 84070003 0010 3772 2000 0001 z dopiskiem Warsztaty Klanza do 5 wrzenia br.


Karta zgoszenia na warsztaty: Teatroterapia jako forma profesjonalizacji wsparcia osb niepenosprawnych intelektualnie

Ilo miejsc ograniczona!Biuro organizacyjne czynne w dniach Warsztatw od 9.oo 10.oo w CKiS w Kaliszu

Szczegowych informacji udziela Maria Bednarczyk tel. 062 7641048 lub 7652545 (Kalisz) i Ewelina Grygiel tel. 062 7420161 (Pleszew).Do zobaczenia w Kaliszu


Organizatorzy


Projekt wspfinansowany przez Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Poznaniu ze rodkw Samorzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego.

2008-08-14


PCPR Pleszew 2007-2015