2016-11-10
Aktualności
Szukasz pomocy? Zadzwoń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie w ramach prowadzonego projektu pn. „Wzmacnianie działań profilaktycznych w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie zachęca do korzystania z Całodobowego Telefonu Interwencyjnego.

Pobierz ulotkę w formacie pdf

PCPR Pleszew 2007-2019