2016-07-05
Aktualności
Zaproszenie do korzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego

Przypominamy, że w dniach 6 lipca (środa) 2016r. i 20 lipca (środa) 2016r. w godz. od 14.00-17.00 dyżur pełni psycholog.

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka prosimy o kontakt z Sekcją Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej pok. nr 5 lub pod numerem tel. 62 7420-161.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego!


PCPR Pleszew 2007-2015