2016-10-17
Aktualności
Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni antyprzemocowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie zaprasza do uczestnictwa w kampanii pn. „I Ty możesz walczyć z przemocą w rodzinie” w ramach, której można korzystać z wypożyczalni antyprzemocowej.

Do dyspozycji zostały przygotowane specjalistyczne publikacje, książki i filmy edukacyjne, stojaki reklamowe z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in.

1. Poradniki o procedurze „Niebieskie Karty”,

2. Poradnik dla pracowników oświaty „Niebieska Szkoła - bezpieczna szkoła”,

3. Godne życie bez przemocy - poradnik dla osób stosujących przemoc

4. Wyprawa PoMoc – poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie

5. Rozmowa z osobą doznającą przemocy - film edukacyjny

6. Kontakt interwencyjny z osobą stosującą przemoc - film edukacyjny

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na możliwość wypożyczania 5 stojaków reklamowych, które zostały zaopatrzone w informacje dotyczące podstaw z obszaru przemocy rodzinie tj. definicja i rodzaje przemocy oraz miejsca, w których osoby doznające przemocy na terenie powiatu pleszewskiego mogą szukać wsparcia.

Jako działanie profilaktyczne przemocy w rodzinie w stojakach umieszczone zostały również wskazówki i informacje o prawidłowych postawach rodzicielskich pn. „10 zasad dobrego rodzica i opiekuna.” Zamysłem jest, aby z pozycji wypożyczalni korzystać podczas zebrań z rodzicami, podczas organizowanych festynów rodzinnych oraz cyklicznie wystawiać je w szkołach, przedszkolach oraz wszystkich miejscach publicznie odwiedzanych przez rodziny.

Działanie to jest jednym z zadań projektu pn. „Wzmacnianie działań profilaktycznych w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, którego priorytetem jest zintensyfikowanie, na terenie powiatu pleszewskiego działań mających poprawić sytuację rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy.

Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W celu ustalenia terminu wypożyczenia stojaków lub skorzystania z publikacji, filmów lub czasopism prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie.

Wszelkich informacji na powyższy temat udzielają: Bożena Lis i Maria Przybył

tel. 62 7421-184 lub 668-473-977

Widząc słuszność działania i chęć współpracy w walce z przemocą w rodzinie zachęcamy Państwa do przyłączenia się do naszej akcji.


PCPR Pleszew 2007-2015