2016-05-26
Aktualności
Wolne miejsca w domach pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że posiada wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle somatycznie chorych (kobiety i mężczyźni) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (1 miejsce).

Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik tutejszego Centrum: Ewelina Grygiel pod numerem telefonu: 62 742 01 61 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: ips@pcpr-pleszew.pl

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie jest równy 3.164,04 zł, a w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach wynosi 3.824,07 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 1/16 Starosty Pleszewskiego w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2016 roku.


PCPR Pleszew 2007-2015