2016-04-25
Aktualności
Współpraca z partnerską organizacją GPS Wilhelmshaven

Rok przed jubileuszem 15-lecia współpracy z organizacją Gemeinnützige Gesellschaft fuer paritätische Sozialarbeit m.b.H. (GPS) w Wilhelmshaven (Dolna Saksonia) 8 osobowa delegacja uczestniczyła w wizycie studyjnej. Wizycie przewodniczyli Pani Grażyna Kaczmarek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Pan Eugeniusz Małecki – Wicestarosta Pleszewski.

4-dniowa wizyta obfitowała w wiele spotkań oraz rozmów związanych z wymianą doświadczeń w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz dotkniętymi różnego rodzajami kryzysami. Odwiedziny w szkole i przedszkolu dla dzieci z upośledzeniem umysłowym były znakomitą okazją do rozmowy o metodzie wideotreningu, która jest wykorzystywana w pracy nie tylko z osobami niepełnosprawnymi. Pytania o tę metodę pracy dotyczyły głównie pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie. Wideotrening jest niezwykle skuteczną formą terapiitreningu umiejętności komunikowania się. Podstawą tej metody jest założenie, że dobry kontakt z dzieckiem i udana komunikacja pozwalają na efektywne rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych, a w wielu przypadkach mogą im zapobiegać. Doświadczenia wskazują, że w wyniku stosowania tej metody poprawiają się relacje rodzinne, zmniejsza się ilość niepożądanych zachowań u dzieci. Wideotrening polega na dokonywaniu krótkich nagrań wideo w naturalnych sytuacjach (do 10 minut), w jakich zazwyczaj dziecko uczestniczy na co dzień. Następnie wybrane fragmenty trener analizuje wspólnie z rodzicami i opiekunami. Materiał wybrany do omawiania zawiera momenty pozytywnych kontaktów i udanych interakcji. Dzięki nim dorośli, oglądając na własnym przykładzie właściwie rozegrane sytuacje, dowiadują się, które zachowania powinni pielęgnować i w jaki sposób mogą wzbogacać społeczne relacje z dziećmi.

Kolejnym punktem wizyty były hospitacje w warsztatach dla osób z niepełnosprawnością. Oprócz możliwości zwiedzenia miejsc, gdzie wykonywana jest praca przez osoby niepełnoprawne, zapoznania się z ich zakresem działalności oraz istniała możliwość obejrzenia prac wykonanych przez te osoby. Podczas spotkania z kierownikami oraz pracownikami jednostek dyskutowano o rozwiązaniach związanych z podejmowaniem lub wykonywaniem pracy przez osoby niepełnosprawne. Szczególnie istotnym ogniwem warsztatów jest wykonywanie prac osobom niepełnosprawnym, a także rozwiązania dotyczące z wprowadzaniem na rynek produktów wykonanych przez osoby niepełnosprawne.

Oprócz spotkań z kierownictwem oraz pracownikami GPS, z którymi współpracuje Powiat Pleszewski delegacja spotkała się także z przedstawicielami powiatu Ammerland oraz miasta Westerstede.

Współpraca z partnerską organizacją GPS Wilhelmshaven będzie rozwijać się, a Pani Grażyna Kaczmarek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Pan Eugeniusz Małecki – Wicestarosta Pleszewski już podczas wizyty zaprosili delegację do Polski na obchody jubileuszu 15-lecia współpracy.


PCPR Pleszew 2007-2015