2016-12-21
Aktualności
Spotkanie z Wicewojewodą wielkopolskim

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg 15 grudnia 2016 roku w Pleszewie spotkała się z: Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie - Panią Grażyną Kaczmarek, Starostą - Panem Maciejem Wasielewskim, Wicestarostą - Panem Eugeniuszem Małeckim, Przewodniczącym Rady Powiatu - Panem Mirosławem Kuberką, Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie - Panem Grzegorzem Grygielem. Spotkanie obejmowało wizytę w Domu Pomocy Społecznej, który przeszedł gruntowny remont, ponadto rozmawiano o funkcjonującym w strukturach Domu Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu.


PCPR Pleszew 2007-2019