2016-11-22
Aktualności
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2017 roku

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął ,,Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu "Wyrównywania Różnic Między Regionami III" w 2017 roku.

Program realizowany będzie w następujących obszarach:

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

Obszar D – likwidacja barier transportowych,

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 roku:

Obszar B – do 150 000,00 zł

Obszar C – do 34 000,00 zł

Obszar D – do 80 000,00 zł ( samochody osobowe w wersji standardowej)

do 70 000,00 zł ( pozostałe samochody osobowe)

do 250 000,00 zł ( autobusy)

Projekty należy zgłaszać w następujących terminach:

Obszar B,C,D,F i G od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia 28 lutego 2017 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – pokój nr 7 Zastępca Dyrektora Małgorzata Szeląg

Obszar E bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON od dnia 1 grudnia 2016 roku do 30 listopada 2017 roku

Warunki uczestnictwa w programie, procedury, kierunki działań dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce ""PROGRAMY PFRON"

Pobierz dokument w formacie pdf

PCPR Pleszew 2007-2019