2016-11-03
Aktualności
Rozstrzygnięcie konkursu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”

Minister Rodziny, Pracy Polityki Społecznej w ramach 'Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016', rozstrzygnął konkurs „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Wśród samorządów, które znalazły się w gronie laureatów i otrzymały granty, znalazł się Powiat Pleszewski. Otrzymane środki umożliwiają dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu pleszewskiego. Jest to znaczące wsparcie dla budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


PCPR Pleszew 2007-2019