2016-11-07
Aktualności
 "Podsumowanie projektu dla Seniorów"  

Dzięki dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie w okresie od września do października realizowało projekt pn. „Aktywny i nowoczesny Senior – wsparcie osób niepełnosprawnych”. W projekcie łącznie wzięło udział ponad 60 osób.

Ponad 40 osób więzło udział w zajęciach relaksacyjnych prowadzonych przez Panią Magdalenę Spychaj mających na celu wzmocnienie układu: nerwowego, krążenia, oddechowego, pokarmowego. Wsłuchując się w harmonijne dźwięki gongu możliwe jest wyciszenie  umysłu. Dźwięki gongu to „muzyczny dotyk”, są one nie tylko słyszalne, ale też i odczuwalne w ciele. Zdrowotne wibracje gongu odczuwane jest w każdej komórce. Można poczuć je poprzez skórę, kości, mięśnie. Brzmienie gongu to rezonans. Dźwięk wzmacnia układ odpornościowy, wprowadza więcej spokoju do emocji oraz myśli. Dźwięk pomaga rozluźnić się mięśniom, usuwa napięcia i blokady w ciele, wspiera  wewnętrzny proces zdrowienia. Relaksacja pomaga pozbyć się bólów pleców, głowy, migren oraz bólów menstruacyjnych.

Blok 8 godzinnego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej ukończyło również ponad 40 osób. Zajęcia prowadził Pan Dominik Kołaski. Na szkoleniu seniorzy i ich osoby towarzyszące zapoznały się z różnorodną tematyką z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadku np. wystąpienia krwotoku, zawału, udaru, odmrożeń oparzeń jak również padaczki. Podczas zajęć prowadzący uczył jak się zachować, co zrobić i gdzie zadzwonić w przypadku bycia świadkiem lub przypadkowym uczestniku wypadku. Udział w tego typu zajęciach nie tylko poszerzył umiejętności i wiedzę z zakresu świadczenia pierwszej pomocy, ale także wzmocnił świadomość i odpowiedzialność młodych ludzi za drugą – starszą osobę.

18 osobom zapewniono udział w 8 45 minutowych zajęciach na basenie, pod okiem instruktora. Efektem gimnastyki w wodzie jest: zmniejszenie napięcia mięśni, zapobiega powikłaniom, daje dodatkowe odciążenie dzięki czemu ćwiczenia wykonuje się łatwiej, zmniejszenie dolegliwości bólowych, zwiększenie ruchomości w stawach, wzrost dobrego samopoczucia. Z takiej  formy rehabilitacji mogą korzystać osoby z różnymi jednostkami chorobowymi takimi jak np.: skoliozy, wady postawy, bóle kręgosłupa, stany po urazach, stany pooperacyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu „Działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych”.

Tematem dominującym dyskusji była sytuacja domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.


PCPR Pleszew 2007-2019