2016-09-09
Aktualności
Warsztaty psychologiczne nt. „Wzmacnianie kompetencji rodziców zastępczych”

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje że od 12.09.2016r. do 30.11.2016 r. będą odbywały się warsztaty psychologiczne nt. „Wzmacnianie kompetencji rodziców zastępczych”.

Warsztaty będą obejmowały następujący zakres tematyczny:

1. Wpływ emocji, stresu na życie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (trudności wieku dojrzewanie)

2. Uzależnienie dzieci i młodzieży

3. Zaburzone więzi u dziecka.(RAD)

4. Specyficzne problemy dziecka z alkoholowym uszkodzeniem płodowym -FAS”

5. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową.

6. Zasady prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

7. Pomoc usamodzielnionym wychowankom.

I spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 12.09.2016 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do 11.00 (I. gr.) od 11.00 do 13.00 (II gr)

II spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 26.09.2016 r. (poniedziałek) od godz. 15.00 do 17.00 (II gr.) od 17.00 do 19.00 (I gr.)

Warsztaty będą odbywały się w budynku PCPR wejście do Ośrodka Wsparcia ul. K. Wielkiego 7B w Pleszewie.

Warsztaty dofinansowano w ramach otrzymanych środków z Fundacji Ernst & Young.

Kolejne terminy warsztatów zostaną ustalone na bieżąco podczas warsztatów z psychologiem. Szczegółowe informacje otrzymaliście Państwo w formie pisemnej.

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt z kierownikiem sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej – Agnieszką Lech tel. 62 7420-161


PCPR Pleszew 2007-2015